Veilingwegcomplex Politie Rotterdam-Rijnmond

Het Veilingwegcomplex langs de rijksweg A20 bij Rotterdam, gebruikt door de Politie Rotterdam-Rijnmond, heeft een grootschalige uitbreiding en renovatie ondergaan. Het complex van circa 34.800 m², ontworpen door architectenbureau Cepezed, bevat onder meer kantoor-, archief- en opslagruimten, een groot bedrijfsrestaurant en een auditorium. Ook zijn er stallingen en werkplaatsen voor het wagenpark en sport- en trainingscentra voor de politie in het complex opgenomen.

Duurzaamheid was een belangrijk speerpunt bij de ontwikkeling van het complex. De gebouwen zijn flexibel in te delen en uit te breiden en stapeling en meervoudig grondgebruik hebben het mogelijk gemaakt extra groenzones op het terrein te creëren.

De locatie ligt in een gebied waarover in de 'Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030’ voorstellen worden gedaan voor nieuwe ontwikkelingen. Hierin wordt in grote lijnen het creëren van een aantrekkelijke woonstad geschetst. Om meer ruimte voor groen te creëren, is er voor parkeren en stalling maar weinig ruimte beschikbaar rondom het gebouw. Daarom is er gekozen voor een parkeerdak met het duurzame Pardak®110 systeem voor de parkeerplaatsen die in het gebouw moesten worden opgenomen. Het parkeerdak is in twee tinten grijs uitgevoerd.

Ook is voor dit project een speciale uitvoering van het lichtmastelement model Utrecht geproduceerd. Bij deze uitvoering hoeft de lichtmast niet perse in het midden van het element geplaatst te worden waardoor ruimte bespaard wordt bij de totale inrichting van het parkeerdak.

De bijgevoegde foto’s zijn gemaakt voordat het parkeerdak officieel in gebruik is genomen.


Projectfotografie


Projectlocatie


Terug naar het projectenoverzicht