MVO

Als bedrijf willen we onze verantwoording nemen door ons te richten op een schone, gezonde toekomst voor mens, milieu en maatschappij!

ISO 26000

Zoontjens heeft inzichtelijk laten maken welke maatschappelijke verantwoordelijkheid zij neemt volgens de wereldwijde richtlijn ISO 26000. De richtlijn bevat internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema’s op het terrein van MVO en is het handvat voor MVO-implementatie. De ISO 26000 richtlijn is niet certificeerbaar en het toepassen ervan is vrijwillig.
Daarom heeft BMD Advies Zuid-Nederland ons geanalyseerd op de zes kernonderwerpen uit de internationale richtlijn ISO 26000. We werden beoordeeld als proactief op alle kerngebieden die voor ons van toepassing zijn.

MVO Nederland

MVO Nederland is de beweging van ondernemers die de noodzaak van ondernemen in de nieuwe economie inziet. Ondernemen is meer dan alleen geld verdienen, een positieve bijdrage leveren aan milieu en mens is ook essentieel. Ze hoopt dat In 2025 20% van de economie is overgegaan naar de nieuwe (duurzamere) economie.

De rol van MVO Nederland
Ze vormt een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om die nieuwe economie te bereiken. Dat dit een toekomstbestendige economie moet zijn, is logisch. De nieuwe economie moet daarom klimaatneutraal, circulair en inclusief zijn, mét eerlijke ketens. Zij organiseert vele projecten in binnen- en buitenland met onverwachte samenwerkingen. Maken inzichtelijk hoe de route naar de nieuwe economie eruit ziet. Daarnaast creëert zij bij overheden en financiers voorwaarden om het doel te versnellen en te vereenvoudigen.

Ongeveer 2.000 bedrijven zijn aangesloten bij MVO Nederland, waarvan Zoontjens er één van is. Wij geloven in de kracht van het bundelen van kennis. Als ieder vanuit zijn eigen invalshoek zijn inbreng levert, kun je gezamenlijk deze ambities nastreven.

Maatschappelijke betrokkenheid

Zo’n vijfentwintig jaar gelegen stonden wij aan de wieg van G-voetbal in Tilburg, we zijn dus sponsors van het eerste uur! Wij startten destijds met de sponsoring van de G-voetbalteams van SVG Tilburg. Deze teams bestaan uit spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De sponsoring bestaat onder andere uit het financieren van de tenues, trainingspakken en tassen. Ook zijn we elk jaar hoofdsponsor van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi.

Wettelijke normen

Het is duidelijk: duurzaamheid was, is en blijft een belangrijk speerpunt. Daarom werken we, volgens diverse wettelijke normen (ISO normen), continu verder aan duurzamere processen en systemen. We voldoen aan alle wet- en regelgeving op milieugebied in onze sector en hebben een milieuzorgsysteem ontwikkeld om de prestaties waar mogelijk te blijven verbeteren. Verder beschikken wij over een MRPI-certificering voor het Pardak®110-systeem. Dit geeft het milieuprofiel van een product weer en geeft inzage in de processen waarmee het product wordt gemaakt. Bijkomend voordeel: Het Pardak®-systeem heeft bovendien, bij goed onderhoud, een bewezen levensduur van ten minste 30 jaar.

Gelijkgestemden

Naast het ‘uitvinden’ van nieuwe toepassingen en producten zoeken we ook de verbinding met andere partijen. We hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden, maar we kunnen samenwerken met partijen die dezelfde ambities hebben. We zitten daarom geregeld om tafel met DGBC, NL Green Label en het Nationaal Daken Plan (voorheen Green Deal Groen Daken).

Heb je hier vragen over?

Neem contact op Barbara Wolfs
b.wolfs@zoontjens.nl
+31 6 10 35 57 65