Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zoontjens International B.V. – tevens handelend onder de handelsnaam Zoontjens – gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, gedeponeerd onder handelsregisternummer 18018922 bij de Kamer van Koophandel.

Download hier de Algemene Voorwaarden die gelden per 1 juli 2018.