Downloads

KOMO-keurmerk

Zoontjens beschikt over KOMO-certificering. Het KOMO-keurmerk maakt de prestaties en de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten transparant. Bovendien is de KOMO-certificatie een waarborg voor het voldoen aan de regelgeving in de bouw. Met een kwaliteitskeurmerk als KOMO heeft een deskundige, onafhankelijke derde partij verklaard dat onze producten aan door marktpartijen gewenste eisen voldoet. Onze KOMO-productcertificaten zijn beschikbaar via onderstaande downloads:

NL BSB

Met een erkend NL-BSB productcertificaat op basis van BRL 5070, tonen we aan dat aan het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan.

BDA Agrément

De Pardak®, DNS® en DNS®Large systemen van Zoontjens zijn geschikt bevonden volgens de toetsing van het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope (ECBE) en heeft daar mee een BDA Agrément gekregen.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Zoontjens is, samen met haar zusterproductielocaties, ISO 14001 gecertificeerd.

CE-markering

De producten van Zoontjens beschikken tevens over een CE-markering met de bijbehorende prestatieverklaringen (DoP). Met ingang van 1 juli 2013 moeten veel bouwproducten, volgens de regels uit de Verordening Bouwproducten, deze CE-markering hebben. Dit Europese conformiteitsteken geeft aan dat producten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hieronder vindt u de beschikbare prestatieverklaringen:

MRPI
Environmental Product Declaration (EPD)