Duurzaamheid

Duurzaamheid is sinds jaar en dag een hot item. Iedereen is er mee bezig en niet onlogisch. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor onze planeet: particulieren maar zeker ook bedrijven. Maar hoe geven wij hier invulling aan?

De 17 doelen

Voor ons is duurzaam ondernemen niks nieuws. Wij zijn al jaren continu op zoek naar de balans tussen ‘people, planet en profit’. En stellen onszelf steeds de vraag: “Hoe kunnen we een gezond bedrijf blijven zonder de mensen en de planeet uit het oog te verliezen?” Op deze manier dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals , opgesteld door de Verenigde Naties, met onder andere als doel een betere duurzaam gebouwde omgeving.

Duurzaamheid zit in ons dna

“Zoontjens houdt zich vanaf zijn ontstaan bezig met innovaties, zoeken naar iets waar behoefte aan was, maar nog niet bestond. Dat het steeds duurzamer moest, zagen we eind jaren 80 al. Zo introduceerden we in 1993 op de Bouwbeurs de ‘milieutegel’. In deze tegel wordt, in plaats van grind, puingranulaat als grondstof gebruikt. Hiervoor ontvingen we zelfs van de toenmalige minister Alders van milieu de ‘Bouwpen Award’.

Tegenwoordig maken we, waar mogelijk, gebruik van gerecyclede grondstoffen. En de meeste systeemonderdelen zijn aan het einde van de eigen levenscyclus opnieuw te gebruiken of recyclebaar. Denk hierbij aan beton- en rubbergranulaat, hoogovenslakken, vliegas of kalkkorrels. Momenteel lopen er pilots met ons zusterbedrijf Struyk Verwo Infra met geopolymeerbeton. Geopolymeer is het bindmiddel dat cement volledig vervangt, zonder kwaliteitsverlies. Als we dit kunnen toepassen op alle betonproducten, resulteert dit in een extreem lage CO2-footprint. Daarnaast participeren we ook in Green Deal Beton. Deze Green Deal is een afspraak tussen bedrijven en de overheid om de gehele betonketen te verduurzamen.

Wat binnen onze mogelijkheden ligt op gebied van duurzaamheid, grijpen we aan. Zo tekenden we samen met Struyk Verwo Infra het Betonakkoord. Hierin ligt vastgelegd dat de sector en de keten zich inzetten voor de verduurzaming van beton. Dit doen we op vier vlakken: reductie CO², circulaire economie, innovatie & onderwijs en natuurlijk kapitaal. Door ondertekening van dit akkoord doen we zowel een belofte naar de markt als naar onszelf.”

Wettelijke normen

“Het is duidelijk: duurzaamheid was, is en blijft een belangrijk speerpunt. Daarom werken we, volgens diverse wettelijke normen (ISO normen), continu verder aan duurzamere processen en systemen. We voldoen aan alle wet- en regelgeving op milieugebied in onze sector en hebben een milieuzorgsysteem ontwikkeld om de prestaties waar mogelijk te blijven verbeteren. Verder beschikken wij over een MRPI-certificering voor het Pardak®110-systeem. Dit geeft het milieuprofiel van een product weer en geeft inzage in de processen waarmee het product wordt gemaakt. Bijkomend voordeel: Het Pardak®-systeem heeft bovendien, bij goed onderhoud, een bewezen levensduur van ten minste 30 jaar.”

Circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit hangen met elkaar samen, maar zijn niet hetzelfde. Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid een bredere betrekking heeft op mensen, de planeet en economie. Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld, maar niet alle duurzaamheidsinitiatieven zijn circulair. Bij Zoontjens combineren we het.

Dat het dak als gebruiksruimte móet worden ingevuld in ontwerpen en gebouwen, staat voor ons buiten kijf. Daken zijn namelijk allang geen budgettaire sluitpost meer, maar kostbare vierkante meters met interessante verduurzamingskansen bij nieuwbouwprojecten en renovaties. Een van de belangrijkste aspecten voor circulair ontwerpen en bouwen is de losmaakbaarheid van het product. De dakbestratingssystemen van Zoontjens zijn allemaal, stuk voor stuk, demontabel en remontabel. Maar ook de productie van de producten en systemen gebeurt duurzaam en met bestaande, al eerder gebruikte grondstoffen.

Gelijkgestemden

“Naast het ‘uitvinden’ van nieuwe toepassingen en producten zoeken we ook de verbinding met andere partijen. We hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden, maar we kunnen samenwerken met partijen die dezelfde ambities hebben. We zitten daarom geregeld om tafel met bijvoorbeeld DGBC en het Nationaal Daken Plan (voorheen Green Deal Groen Daken).”

Heb je hier
vragen over?

Neem contact op Paul Heerkens
p.heerkens@zoontjens.nl
+31 6 51 99 18 22