Oplossing voor dakterrassen op 75 meter hoogte

Woontoren B'mine, Amsterdam

Use the roof!

Een landschap op niveau creëren. Om te wonen, te werken, te recreëren of te parkeren. Dat is wat Zoontjens doet. En dat doen we al jaren. Op basis van ons specialisme en onze ervaring weten we de ruimte op daken slim te benutten en ze onmisbaar onderdeel te maken van de leefomgeving. We realiseren duurzame en multifunctionele daken. Paul Heerkens vertelt over de visie van Zoontjens en presenteert de corporate video en nieuwe slogan van Zoontjens: Valuable Roofs

Lees over de meerwaarde van het platte dak

Zoontjens corporate video: Use the roof!


Meer blogs?

Kennis, samenwerking en visie. We delen het in onze blogs. 

Lees de blogs

'De gemiddelde Rotterdammer heeft geen idee wat er kan met een dak'

Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans is sinds eind vorige eeuw voorvechter van het benutten van daken. 'Het dak is heel lang gezien als een eindpunt; een ding om regen en wind buiten te houden. Langzaam dringt door dat het een vertrekpunt is met legio mogelijkheden. Om meters te maken is het zaak de daken van de mensen te maken. Die moeten we enthousiast maken door te laten zien waaróm de daken moeten worden ontwikkeld.' Zoontjens deelt deze mening van hoogleraar Rotmans. 

Lees dit artikel uit Het Rotterdamse Dakenboek

Use the roof!