Project

Shopping
center
Wijnegem

In 1993 opende Wijnegem Shopping Center haar deuren. Met uitbreidingen in 1997 en 2013 is de oppervlakte nu 69.000 m² met zo’n 250 winkels. Bovenop het centrum prijkt het drukst bereden parkeerdak van Europa: met 1.500 gratis parkeerplaatsen is het 32.500 m² groot. Jaarlijks komen er zo’n 9 miljoen bezoekers naar het winkelcentrum, waarvan 80% met de auto. De klant parkeert het liefst zo dicht mogelijk bij de ingang, het dak is daarom de populairste plek. Het dak is nu volledig vernieuwd.

Na 25 jaar was het dak toe aan renovatie. Naast dat het dak superintensief wordt gebruikt, wordt er ook hard gereden. Dit gecombineerd met steeds zwaardere auto’s (zoals SUV’s) zorgt voor extra belasting. Met de renovatie wordt niet alleen de dakbestrating geoptimaliseerd, ook de isolatiewaarde wordt verhoogd en lokaal zelfs verdubbeld. Het winkelcentrum heeft nooit te maken gehad met lekkages van het dak en dat wilde de eigenaar zo houden. Op basis van goede ervaringen is het grootschalige renovatiewerk uitbesteed aan Betonrestore met Zoontjens en Consolidated als vaste Nederlandse partners in grote renovaties.

Demontabel en hergebruik

De renovatie van het dak was een combinatie van het nieuwe mobiliteitsplan met een ombouw naar éénrichtingsverkeer, energiebesparing door een upgrading van de isolatiewaarde, het noodzakelijke dakonderhoud van de waterdichte afwerking én nieuwe bestrating van het parkeerdak. Het parkeerdak is in 1992 aangelegd met het Pardak®90 systeem van Zoontjens. Dit systeem heeft als voordeel dat de twee belangrijkste functies, waterdichtheid en parkeren, van elkaar zijn gescheiden. De mogelijkheid tot het demonteren en hergebruiken van het systeem was een extra pluspunt, waarmee ook invulling werd gegeven aan de duurzaamheidsambities.

Nieuw ontwerp

Op basis van diverse bouwkundige berekeningen is er een gedetailleerd werkplan opgesteld met bouwkundige aanpassingen en optimaal hergebruik van de bestaande materialen. Vervolgens is er een ontwerp gemaakt voor het parkeerdak en de hellingbanen. Om de stabiliteit te verbeteren is de ondergrond eerst uitgevlakt en geëgaliseerd. De bestaande dakbedekking werd intensief gereinigd en geheel voorzien van een nieuwe toplaag. De hoofdrijroute – een zwevende vloer – is gemaakt van staalvezelbeton. De parkeerzones kregen vorm met Pardak®110 en op plekken waar weinig verkeer komt werden de Pardak®90 tegels hergebruikt. Ook de isolatie werd deels (gestapeld) opnieuw gebruikt. De hellingbanen zijn voorzien van een waterdichte, gewapende gietasfaltafwerking.

Uitdaging in planning en detaillering

In het renovatieplan zorgden de detaillering en de planning voor de grootste uitdaging. Alle verschillende onderdelen, inclusief nieuwe hellingbanen, moesten naadloos op elkaar aansluiten. Ook moest het druk bezochte dak continu in gebruik blijven, waarbij de brand- en vluchtwegen uiteraard gehandhaafd blijven. De renovatie heeft plaatsgevonden in drie verschillende fases. In totaal is 28.000 vierkante meter compleet vernieuwd!

Meer weten
over dit project?

Neem contact op Paul Heerkens
p.heerkens@zoontjens.nl
+31 6 51 99 18 22