Project

Shopping 1
Genk

Vanwege de flexibiliteit (en mogelijke toekomstige uitbreiding) kozen de beheerders van het shopping centrum in Genk voor ons Pardak®110 systeem.  

In 2009 is het parkeerdak gerenoveerd. Een groot voordeel bij renovatie is dat dit systeem de mogelijkheid biedt om een gedeelte van de parkeercapaciteit op het dak beschikbaar te houden tijdens uitvoering.
Ondanks slechte weersomstandigheden en het continu open zijn van alle winkels is de dakrenovatie tijdig en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd.

In 2013 heeft het project vervolg gekregen door uitbreiding van het bestaande winkelcentrum, met daarbij ook een parkeerdak met Pardak®110.

Case study

Bureau Bouwtechniek schreef een duurzaamheidsevaluatie aan de hand van dit project.

Download rapport

Meer weten
over dit project?

Neem contact op