Frankfurt Airport, Frankfurt am Main, Duitsland

Op de luchthaven van Frankfurt is bij de nieuw gebouwde pier A-Plus ook een parkeerdak van 6.000 vierkante meter gebouwd. Bij een bouwproject op een vliegveld spelen de brandveiligheidseisen een grote rol. Daarom zijn er in het voortraject intensieve gesprekken gevoerd met de toekomstige opdrachtgever en het planbureau. Pardak® 110 bleek aan alle eisen te voldoen.

Na de intensieve planningsfase werd er in augustus 2011 begonnen met het waterdicht maken van het dak en vanaf half september konden het Pardak® 110-systeem gelegd worden. De oppervlakte van 6000 vierkante meter werd in een recordtijd van minder dan vier weken belegd met de Pardak®-tegels.


Projectfotografie


Projectlocatie


Terug naar het projectenoverzicht