Nieuws

Zoontjens wint aanmoedigingsprijs voor Experimentendak

21 december 2021

De gemeente Rotterdam heeft aan Zoontjens als deelnemer van het Experimentendak, een aanmoedigingsprijs uitgereikt. De prijzen zijn toegekend aan de drie initiatiefnemers die de meest aansprekende experimenten willen uitvoeren op het dak.

Duurzame experimenten en samenwerking
Het Expertimentendak is onderdeel van het project LIFE@Urban Roofs van de gemeente Rotterdam. De gemeente stelt vanuit het project LIFE@Urban Roofs Rotterdam een dak beschikbaar als testlocatie voor duurzame pioniers met innovatieve initiatieven die bijdragen aan oplossingen voor de klimaatopgave. Op dit dak wordt getest, gemeten, samengewerkt en van elkaar geleerd. Het experimentendak ligt op een van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein en heeft een oppervlakte 500 m2. De metingen worden uitgevoerd in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam.

Multifunctionele invulling
Het plan van aanpak van Zoontjens bestaat uit het testen en meten van beloopbare zonnetegels, al dan niet in combinatie met een waterretentiesysteem. Met verharding op het dak die bestaat uit beloopbare zonne-energietegels krijgt het dak een dubbele functie (rood en geel). Door dit op een waterretentiesysteem te plaatsen, krijgt dezelfde vierkante meter een derde functie (blauw). Op het Experimentendak gaan we de rendementen en verschillen tussen de twee systemen meten.

Trots
De prijzen zijn toegekend aan Zoontjens, Zinco (gedeelde eerste prijs) en Dobbelweelde (een samenwerking van Earth Kweek, HelkantPlant, Waterschakel en WaterLeider). Wij zijn ontzettend blij met deze prijs en zien het als een waardering voor het rode gebruiksdak. Naast klimaatadaptie, heeft de stad ook de uitdaging om de stad leefbaar te houden op sociaal gebied. Het groene, geel en blauwe dak zijn belangrijk, maar ook het rode dak (voor recreatie, ontmoeting, ontspanning of sport) mag zeker niet onderschat worden voor een toekomstbestendige stad. Een multifunctioneel dak, waarbij de functies gecombineerd worden is wat ons betreft het mooiste wat er is.

Meer nieuws lezen?