Blog

Combineer méér op het dak

Klimaatdoelstellingen, verstedelijking, circulaire economie. Allemaal onderwerpen die nu en in de nabije toekomst veel aandacht krijgen. Veel aandacht móéten krijgen. Want er moet iets veranderen. En hoe sneller hoe beter. Wij breken een lans voor de multifunctionele inzet van het dak.

Gebruik het dak kent iedereen
Bij de meeste mensen, bedrijven en organisaties is het kwartje wel gevallen. Men snapt het nut van het gebruik van het dak en weet dat er extra ruimte ligt om te gebruiken. Maar de gecombineerde mogelijkheden van het dak blijven vaak nog onbenut. Het dak moet meer multifunctioneel worden ingericht.

Ontmoeten of recreëren op je dak? Dat is nog raar
Bij de woningbouw in de steden wordt het dak steeds meer gebruikt. Men legt zonnepanelen (geel dak) of gaat voor een groendak. Of een eigen dakterras (rood dak), daar zien mensen ook een voordeel in. Maar de combinatie is vaak nog een stap te ver. Groen/gele of groen/blauwe daken krijgen steeds meer de overhand, terwijl ook de combinatie met rood, het gebruiksdak, erg belangrijk is. Er is al zo weinig ruimte in de stad en het wordt er alleen maar drukker, dan moeten we die extra ruimte ook gebruiken om te leven. Helemaal in de COVID-periode zag je hoe belangrijk het is om een buitenruimte te hebben. En als de anderhalvemetersamenleving nog even blijft, hebben we juist alleen maar méér ruimte nodig. Maar dat is misschien nog even wennen. Een dak om water op te vangen snapt men nog, daken gebruiken als openbare ontmoetingsplek? Dat is nog raar. Terwijl mensen in een park op de grond niet raar zijn. Dat vergt nog wat aanpassingsvermogen.

Laksheid
In de utiliteitsbouw, met name de grote hallen, magazijnen of distributiecentra, is ook nog veel winst te behalen. Daar wordt het dak wel steeds meer gebruikt, maar als daar wat op het dak komt, dan zijn het enkel zonnepanelen. Dat heeft ook te maken met de regelgeving, of eigen meer de beperking aan regelgeving. Er wordt alleen maar gekeken naar het businessmodel: hoe verdien ik mijn pand zo snel mogelijk terug? Daarom wordt er gekozen voor de lichtste constructie, waardoor er weinig tot niets mogelijk is op een dak. Daarnaast wordt de belastbaarheid van het dak vaak berekend met het zwakste punt van het dak. Dat hoeft niet voor het hele dak zo te zijn. We moeten kijken naar wat wél kan. Misschien kan op een deel van het dak wel een tuin met terras gemaakt worden? De regelgeving zou verplicht moeten stellen dat het naast ‘dak’ bijvoorbeeld minimaal twee andere functies heeft. Je zou bovenop dc’s bijvoorbeeld ook perfect kunnen parkeren; zo heb je minder ruimte nodig en scheidt je het personenverkeer van het vrachtverkeer.

Nieuwe regelgeving op komst
De huidige regelgeving belemmert een betere exploitatie van daken. Het bouwbesluit, dat nu grofweg stelt dat platte daken waterdicht moeten zijn én de eigen constructie met circa 50 kg sneeuwbelasting kunnen dragen, is zeer verouderd. Deze regels zorgen ervoor dat de extra functie van het dak niet mogelijk is. Bovendien is het bouwbesluit niet Paris Proof. Dat moet veranderen en snel ook. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan die verandering. Er zijn voorstellen ingediend waarin gepleit worden voor het multifunctioneel maken van daken. Ik zeg altijd ‘hoe zwaarder hoe beter’. Maak het dak als een verdiepingsvloer, dan kun je er altijd (nu of in de toekomst) iets mee. Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels (ISSO) biedt nu al praktische informatie en tools aan professionals die gevels en daken voor gebruik, groen, waterberging en energieopwekking willen realiseren.

Circulair inrichten van daken
En als dat het dak multifunctioneel gebruikt wordt, is het helemaal fantastisch om dat circulair te doen. Niet alleen het gebouw zelf kan circulair ontworpen of gebouwd worden. Ook de buitenruimtes, op het dak, moeten daarin mee genomen worden. Het grote voordeel van bijvoorbeeld de daksystemen van Zoontjens zijn de modulariteit. Installeren, losmaken, weghalen, terugplaatsen of hergebruiken. Het kan altijd! De systemen zijn demontabel en remontabel. En door de grote maatvastheid van de tegels, kunnen deze zonder bewerking of opmeting verwerkt worden in nieuwe legplannen en projecten. Dat maakt het heel geschikt voor circulaire bouw.

In de toekomst is het dak standaard benut
Door de multifunctionele invulling van het dak op de juiste manier te doen, kunnen we met z’n allen bijdragen aan een meer leefbare, gezondere wereld. Ik ben ervan overtuigd dat dit in de toekomst de standaard zal zijn. Daken worden niet alleen meer als dak gezien, maar als extra ruimte waar je multifunctionele waarde aan toe kan voegen. En die dan met elkaar verbonden worden. Ik zie looproutes van gebouw naar gebouw. Pakketdiensten die met drones op het dak bezorgen. Parken op hoogte waarin de zomer gechilld wordt. Het is dan écht een nieuwe laag in de stad. Dat is niet alleen goed voor een toekomstbestendige wereld, maar ook gewoon fantastisch om in te leven.

Meer lezen?

Meer weten?

Neem contact op Nikkie Notten
n.notten@zoontjens.nl
+31 6 15 05 50 71