Blog

Architect focust op sociaal aspect van het dak

Nikkie Notten
Sales Development Manager

Collega Nikkie zit helemaal op haar plek bij Zoontjens. Ze heeft kennisgemaakt met alle ins en outs van de dakenwereld en is inmiddels onze bevlogen ambassadeur. Ze deelt graag haar inzichten over de ontwikkelingen binnen de architectuur en het gebruik van het dak.

Wat is jouw opgevallen in de architectuur het afgelopen jaar?
“Er wordt ontzettend veel gebouwd! En dit wordt alleen nog maar meer met het huidige woningtekort en de verdichting van de stad. Dagelijks ben ik in gesprek met architecten over de bouwvisie van de komende jaren in de Nederlandse steden. In die zin speelt architectuur altijd in de toekomst. Gebouwen worden gemiddeld pas 3,5 jaar na het schetsontwerp opgeleverd. Daarom vinden wij het belangrijk om mee te denken met de architecten. Zoontjens is niet alleen uitvoerder, maar ook uitvinder. We bouwen graag mee aan oplossingen voor de architect. De afgelopen tijd zagen we veel getrapte gebouwen. Gebouwen die ontworpen zijn om de wind te breken en waarbij bewoners terrassen hebben met veel daglicht. Daarnaast heeft het vergroenen van buitenruimtes een vlucht genomen. Wat me opvalt, en waar ik blij mee ben, is dat er momenteel veel ontwerpen worden gemaakt op basis van functiemenging. Architecten kijken veel meer naar de combinatie van entrees van torens, commerciële met maatschappelijke functies en recreatiemogelijkheden. Het gaat niet meer alleen om een gebouw, maar om de gehele beleving van de bewoners.”

Zie je een trend?
“De trend van de afgelopen jaren was het groendak, op veel gebouwen zagen we het. Logisch, groen helpt bij het verduurzamen van de leefomgeving. Gelukkig zien architecten, naast het klimaat, de menselijke maat steeds meer als belangrijk aspect. Hierdoor ontstaat in de architectuur een nieuw stedelijk blok. Er wordt veel meer gefocust op het sociale aspect, waarbij het uitgangspunt is dat bewoners elkaar ontmoeten; community living. Het daklandschap wordt daardoor veel meer een combinatie van verschillende functies: het multifunctionele dak. Architecten maken een verschil tussen de diverse daken. De hoogste daken zijn vaak energiedaken. De daken waar je op uitkijkt zijn vaak groen, gecombineerd met een waterretentiefunctie. Op de lagere daken is er de trend om het dak te gebruiken als sociale ontmoetingsplek, sportlocatie en/of speelplein, al dan niet in combinatie met groen en waterretentie. Het multifunctionele dak is zowel een toevoeging voor de (toekomstige) bewoners als voor een duurzame omgeving.”

Wat staat er volgens jou in de toekomst te gebeuren?
“Ik verwacht dat de trend van dit stadsblok zich voortzet. De verdichting van onze steden in Nederland is nu eenmaal een feit. We zien oude wijken, bedrijventerreinen en grote kantoorparken transformeren naar nieuwe woonwijken met hoogbouw. De architect staat voor het dilemma om de dichtheid (aantal woningen per hectare) die door gemeenten worden gevraagd, mee te nemen in het ontwerp. De architectuur draagt bij aan de identiteit van de bewoner. Zo is de plint een belangrijke laag voor het straatbeeld, maar ook voor de toekomstige bewoner. Mensen worden blij van leuke winkeltjes en handige faciliteiten in de plint. Daarnaast werden ontmoetingsplekken voorheen niet altijd meegenomen in het ontwerp. Voor bewoners in woontorens zijn júíst de ontmoetingsruimtes en faciliteiten erg belangrijk om eenzaamheid en anonimiteit tegen te gaan. Op de daken, binnentuinen of gemeenschappelijke buitenruimtes wordt ontmoeting gestimuleerd. Een speelplek voor kinderen, gezamenlijke yoga op zaterdag of een stukje groen met gezellige bankjes.”

Waarom is dat zo belangrijk?
“In de toekomst wonen er steeds meer mensen in de stad. Het is daarom belangrijk dat er rekening wordt gehouden hoe gemeenten en architecten het plezierig wonen in de stad kunnen bevorderen. Bewoners willen niet de hele stad door reizen om te kunnen sporten, naar de supermarkt te gaan of te wandelen. De visie is dat je deel uitmaakt van je stadsblok. In het stadsblok van de toekomst kunnen we wonen, parkeren, sporten, winkelen, werken en elkaar ontmoeten.”

Wat biedt Zoontjens voor deze projecten?
“Door de verdichting in de stad is de ruimte schaars. Dit betekent dat daken niet compleet vergroend moeten worden, maar dat de ruimte op de lagere daken ook ingericht moet worden om te gebruiken. Ontmoeten, sporten, spelen, chillen. Wil je dat op het dak doen, dan heb je daar goede daktegelsystemen voor nodig. Wij ontzorgen architecten en opdrachtgevers door mee te denken over de juiste invulling van het dak, door producten op maat te ontwikkelen en te zorgen voor de gehele uitvoering. Voor elk dak is er een oplossing. Onze systemen zijn zo ontworpen dat ze áltijd voor een stabiel en duurzaam dakoppervlak zorgen. Of dat nou is om op te lopen, te werken, te parkeren of te recreëren. Elke tegel heeft zijn eigen systeem. Precies passend op, in en bij elkaar. En demontabel en remontabel! Dat zorgt voor een goede bijdrage binnen de BREEAM-score.”

Heb je nog inzichten waar minder vaak aan gedacht worden?
“Een grote vraag die architecten zich vaak stellen is: waar parkeren we? Vaak wordt dat nog onder de grond gedaan, maar dat is behoorlijk prijzig. Op het dak is parkeren ook mogelijk. Dat kan gecombineerd worden met groen of zonnepalen. Als dat niet gewenst is, omdat er dan auto’s in het gezichtsveld komen, dan is parkeren op de verdieping boven de plint ook een optie. Dat is minder duur dan onder de grond en hierdoor schuift de binnentuin verder omhoog, waardoor er meer daglicht op kan komen.”

Wat vind jij belangrijk om uit te dragen?
“Ik beleef de dakenwereld als een interessante branche die volop in ontwikkeling is. Projectontwikkelaars en architecten zien steeds meer de toegevoegde waarde om het dak te gebruiken. Fantastisch! Met mijn vlogs en binnen mijn netwerk hoop ik alle partijen enthousiast te maken en te inspireren over het dakgebruik én samenwerking hierbij te stimuleren. Het mooie aan het dak is dat er nog zoveel ruimte benut kan worden. Ik vind het belangrijk om uit te dragen dat het dak multifunctioneel is. Er is heel veel mogelijk als daar in het ontwerpproces al meer rekening mee wordt gehouden. Als we het dak meerdere functies geven, is dat wat mij betreft het meest compleet. Niet alleen voor een prachtig woongenot, maar ook voor een duurzame toekomst.”

Neem contact op Nikkie Notten
n.notten@zoontjens.nl
+31 6 15 05 50 71

Meer bekijken?