Blog

Een dak tegen eenzaamheid

Barbara Wolfs
Sales & Marketing Manager

Headerfoto: Dakendagen 2020

Als mensen denken aan een dak, dan denken ze toch nog vaak aan iets wat alleen maar boven hun hoofd ligt, ver weg, niet toegankelijk en erg afgelegen. Dat daken juist iets kunnen betekenen in de strijd tegen eenzaamheid, lijkt daarom niet voor de hand te liggen. Toch is het zo!

Maar eerst even aandacht voor dit helaas erg actuele onderwerp. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Zoals www.eentegeneenzaamheid.nl duidelijk uitlegt: je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen (emotionele eenzaamheid). Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst (sociale eenzaamheid). Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Meer dan 40%
In 2020 gaf meer dan veertig procent van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Elf procent was ernstig of zeer ernstig eenzaam. Bijna 31% was emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam.

Single living
Bovenstaande én het feit dat het aantal alleenwonenden in Nederland de afgelopen tien jaar in bijna alle leeftijdscategorieën is gegroeid, is geen goede combinatie. Het zogeheten ‘single living’ aantal steeg tussen 2008 en 2018 zelfs met 1,7 procent naar 17,4 procent. Daardoor vormen nu zo’n drie miljoen mensen in Nederland een eenpersoonshuishouden. Met opvallend; relatief veel twintigers.

Het dak tegen eenzaamheid
We wonen dus steeds meer alleen én we zijn ook nog eens eenzamer. Sociale ontmoetingsplekken in de buurt kunnen een oplossing bieden. Maar daar is niet altijd de ruimte voor. We zullen het in de hoogte moeten zoeken. Daar waar nog wél ruimte is. Zoontjens gelooft – als het op het gebruik van platte daken aankomt – heilig in het sociale aspect. Tegen de toenemende eenzaamheid is het dak een prachtige, nog vaak onbenutte oplossing.


Daktuin in Ermelo om elkaar te ontmoeten

Positief effect
Er zijn al vele studies over verzorgingstehuizen waarin mensen sneller herstellen als ze toegang hebben tot een daktuin, een groen dak. In ziekenhuizen is onderzocht dat alleen al het uitzicht op een groen dak of een groene omgeving ervoor zorgt dat patiënten gemiddeld een dag eerder naar huis mogen in vergelijking met ziekenhuizen zonder groen uitzicht. En dat het zelfs kan leiden tot een afname in gebruik van pijnstillers. Tot wel dertig procent minder.

Ontmoeten op het dak
En niet alleen onder ouderen of patiënten brengt het positieve gevolgen teweeg. Nabij Newcastle staat een enorm studentencomplex, mét daktuinen en sportvelden. Waar beneden winkels zijn gehuisvest, staan er boven torens met studenthuisvesting. En het dak als ontmoetingsplek ertussen. De bewoners van het onlangs opgeleverde wooncomplex De Startmotor in Rotterdam zeggen zelf al wat het ontwerp en indeling van een gebouw voor hen doet: “Het is moeilijk om hier eenzaam te zijn.” Op de tiende verdieping van het gebouw ligt bijvoorbeeld een sportveld op het dak.

Veilig en in de buurt
Of wat te denken van het Dak van het Jaar 2019: Het Platform. In deze MicroCity zijn een soort van kleine parkjes op de tussenliggende daken aangebracht, met als doel om elkaar te ontmoeten. Wat heel belangrijk is voor de jongere doelgroep die hier woont. Net als in Ermelo, waarin de daktuin op woonzorgcentrum Het Kroondomein, helemaal in tijden van corona, een prima plek bleek om elkaar toch te ontmoeten. Zo mooi kan het gebruik van het dak zijn!


Sportdak met Dreentegels® op de Startmotor

Meer blogs lezen?

Meer weten over de
inrichting van daken?

Neem contact op Nikkie Notten
n.notten@zoontjens.nl
+31 6 15 05 50 71