Winkelcentrum, Eltville, Duitsland

Het parkeerdak van een winkelcentrum in Eltville was zo beschadigd dat er niets anders op zat, dan compleet te renoveren. In 2006 was het winkelcentrum gebouwd met als parkeerplaats klinkers op een omgekeerd dak zonder helling. Door het intensieve gebruik van het dak en door een onderlaag die verzadigd was met water, gingen de klinkers op het dak schuiven. De verschuivingen en veranderingen in de bestrating waren zo groot, dat delen van het parkeerdak moesten worden gesloten. De oppervlakken waren niet langer begaanbaar voor voetgangers door acuut gevaar van struikelen. Ook leidde de beschadigingen tot lekkages in kantoren, magazijnen en showrooms.

“Men kon niet meer over de zones rijden en voor voetgangers bestond er acuut struikelgevaar”

De exploitanten van het winkelcentrum kozen bij renovatie voor het Pardak®110 systeem. Doorslaggevend hiervoor was de bewezen kwaliteit, de grote flexibiliteit en de weersonafhankelijke aanleg. Tevens speelde het een rol dat de onderconstructie moeilijk te wijzigen was, maar dat een systeem als Pardak® 110 daar erg goed op toe te passen was.

De renovatie is volgens plan en tot volle tevredenheid van alle betrokkenen verlopen.


Projectfotografie


Projectlocatie


Terug naar het projectenoverzicht