Project

Winkel­centrum
Eltville

In 2006 werd in Eltiville een winkelcentrum inclusief parkeerdak gebouwd. Op deze parking werden klinkers op een omgekeerd dak zonder helling gelegd. Door het intensieve gebruik van het dak en door een onderlaag die verzadigd was met water, gingen de klinkers op het dak schuiven. 

De verschuivingen en veranderingen in de bestrating waren dusdanig groot, dat delen van het parkeerdak gesloten moesten worden. De oppervlakken waren niet langer begaanbaar voor voetgangers door acuut gevaar van struikelen. Ook leidden de beschadigingen tot lekkages in kantoren, magazijnen en showrooms. Er zat niets anders op dan over te gaan tot een complete renovatie.

De exploitanten van het winkelcentrum kozen voor ons Pardak®110 systeem. Doorslaggevend hierbij was de bewezen kwaliteit, de grote flexibiliteit en de weersonafhankelijke aanleg. Tevens speelde het een rol dat de onderconstructie moeilijk te wijzigen was, maar dat een systeem als Pardak®110 daar erg goed op toe te passen was. De renovatie is volgens plan en tot volle tevredenheid van alle betrokkenen verlopen.

Case study

Lees alles over de complete en duurzame renovatie van dit parkeerdak.

Lees hier de case study

Meer weten
over dit project?

Neem contact op