Nieuws

Zoontjens ondertekent Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland

4 oktober 2018

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Hiertoe ondertekenden 35 partijen het ‘Convenant Klimaat-
adaptief Bouwen’, tijdens het congres van de provincie
Zuid-Holland dat in het teken stond van het versnellen van de woningbouw.

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Hiertoe ondertekenden 35 partijen het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’, tijdens het congres van de provincie Zuid-Holland dat in het teken
stond van het versnellen van de woningbouw.

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf nu zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van onder meer de provincie, gemeenten, bouwbedrijven, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Zoontjens heeft deze ambitie ook en daarom hebben wij dit convenant ondertekend.

Nieuwe standaarden
De Deltacommissaris stelde het onlangs ook in zijn advies: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving; het aantal weersextremen neemt toe. Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Deze beide ontwikkelingen samen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt. De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. De provincie nodigt andere partijen uit zich aan te sluiten bij het actieplan en ook extra in te zetten op de versnelde realisatie van woningbouw.

Programma van Eisen
In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder langdurige droogte en bodemdaling, en meer biodiversiteit. Voor mogelijke oplossingen gaat de aandacht onder andere uit naar daken, gevels, funderingen en de buitenruimte.

Higher grounds

Het platte dak biedt zó veel meerwaarde. Paul Heerkens legt uit.

Lees de visie van Zoontjens