Blog

Kansen voor het dak

Onderwijshuisvesting is in de architectuur een onderwerp waar in toenemende mate aandacht voor is. En dat is nodig ook. De budgetten voor de bouw of verbouw van scholen worden krapper, terwijl de ambities steeds hoger komen te liggen. Met name het binnenklimaat en de beleving van het gebouw is steeds belangrijker. Dit leidt tot een andere benadering van het onderwijsgebouw; een benadering waarbij het dak wordt gezien als één van de middelen om positief bij te dragen aan het gebouw.

Als je op Google een luchtfoto van een willekeurige stad of willekeurig dorp in Nederland bekijkt, zie je wat een kansen er aan ongebruikte dakvlakken liggen. In Nederland bouwen we – de laatste jaren gelukkig in mindere mate – de open ruimte vol, terwijl er op daken een enorm potentieel ligt. Zoveel vierkante meters ongebruikt dak. Met name voor het onderwijs biedt het dak kansen op meerdere gebieden.

Meerdere functies
Ten eerste kunnen we het dak inzetten als kwalitatieve ruimte voor de stad. In een stedelijke omgeving is een stadstuin op het dak van een school interessant. Het functionele dak wordt zo een fraai vlak om op te kijken. In een wijk met weinig groen krijgt het dak een educatieve functie. De leerlingen kunnen daar bijvoorbeeld een moestuintje bijhouden. De biologieles hoeft dan niet ergens buiten de stad plaats te vinden, maar je kunt gewoon het dak op. Zo voegen we belevingswaarde toe aan de school.

Oplossing bij ruimtegebrek
Verder biedt het dak, met name in krappe binnenstedelijke situaties, de oplossing voor een ruimtelijk probleem. Als er rondom de school geen of weinig ruimte is voor een schoolplein, kan deze op het dak gemaakt worden. Zo maak je eigenlijk dubbel gebruik van de grond. Zo’n plein is op het dak net zo mooi in te richten met bijvoorbeeld speciale dakterrastegels, grote plantenbakken met groen en een fraaie trappenpartij voor de toegang. Veiligheid speelt natuurlijk een rol op het dak, maar dat geldt ook voor een schoolplein naast de school. Ook daar plaats je er een hek of haag omheen.

Duurzaam
Tevens kan het dak bijdragen aan een goed binnenklimaat en de duurzaamheid van het gebouw door er een groendak op te leggen. Door ook nog zonnepanelen op het dak te plaatsen, is het tevens een prachtig vlak voor energievoorziening. Dit alles draagt bij aan de duurzame toekomst van het gebouw.

Hoewel we zien dat de bewustwording van het gebruik van daken toeneemt, blijven ze toch nog vaak onbenut. Het zijn meestal de budgettaire redenen, die er voor zorgen dat het dak niet als vijfde gevel ingezet wordt. En dat is ontzettend jammer, omdat er zoveel leuke dingen op het dak te doen zijn. Wij zien veel toekomst voor het dak als park, als plein, als energievoorziening of als vijfde gevel van het gebouw!

Auteur
Sander Ros
Architect en directeur, RoosRos Architecten

Gebruik die ruimte!

Op het dak liggen kansen voor scholen. Zoontjens heeft
al meerdere dakpleinen gemaakt.

Bekijk de projecten

Meer weten?

Neem contact op