Renovatie parkeerdaken

Om te moderniseren en te verduurzamen, worden veel gebouwen en winkelcentra in Europa gerenoveerd. Door te kiezen voor materialen en systemen die flexibel toe te passen zijn wordt de continuiteit van business zoveel mogelijk gegarandeerd. Met name voor de renovatie van parkeerdaken, is het van belang dat de uitvoeringstijd kort is en de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt voor de gebruikers.

Gefaseerd renoveren van het parkeerdak
Het Pardak®-systeem van Zoontjens sluit perfect aan bij 
deze voorwaarden. Het leggen van prefab daktegels is aanzienlijk sneller uit te voeren dan het ter plaatse storten van beton of asfalt. De Pardak®-tegels zijn na het opspannen direct te berijden. Hierdoor kan het gerenoveerde gedeelte meteen weer in gebruik worden genomen. Het systeem kan in fasen gelegd worden zodat een gedeelte altijd toegankelijk blijft. Zo is het niet nodig om het totale parkeerdak af te sluiten tijdens renovatie. 

Weersonafhankelijk
Bovendien is de werkwijze voor het aanleggen van het Pardak®-systeem weersonafhankelijk. Dit reduceert de totale uitvoeringstijd en voorkomt uitloop van werkzaamheden. Weersonafhankelijk kunnen werken heeft als bijkomend voordeel dat kosten en tijd bespaard blijven.

Afhaneklijk van de situatie, kan er bij de renovatie van parkeerdaken gekozen worden voor Pardak®80  of Pardak®110Projecten

Bekijk meer projecten met renovatie parkeerdaken