Supermarkt en woontorens, Schoonhoven

Schoonhoven Noord heeft een mooi, vernieuwd winkelcentrum met woningen gekregen. Het plan maakt onderdeel uit van de brede wijkvernieuwing. Het project van QuaWonen bestaat uit een supermarkt in de plint, met erboven twee woontorens en een parkeerdak. Van Wijnen was verantwoordelijk voor de bouw. Het ontwerp van het plan komt van Groosman Partners.

Voor de aanleg van het parkeerdak is gekozen voor Pardak®110. Ook zijn er stootbanden geplaatst en is er belijning aangebracht. Zo heeft elke bewoner altijd een parkeerplek op een vaste plaats.


Projectfotografie


Projectlocatie


Terug naar het projectenoverzicht