Sterflats, Hoorn

In Hoorn waren de bewoners van de Sterflats het er over eens dat hun galerij wel een opknapbeurt kon gebruiken. Ze kozen voor een nieuwe bekleding met Dreen® Combiplus. Voor de enkele seniorenbewoners is bij hun deur nog een extra ophoging met een helling ingebouwd, zodat hun woningen extra gemakkelijk begaanbaar zijn.


Projectfotografie


Projectlocatie


Terug naar het projectenoverzicht