Skyline Plaza, Frankfurt am Main, Duitsland

Dit winkelcentrum van ECE is heropend op 28 augustus 2013. Het heeft een verkoopoppervlak van ca. 38.000 m² met op twee niveaus 180 winkels, een wellness-centrum, dienstverlenende en horecaondernemingen en een bijzondere daktuin. Door zijn centrale ligging is het Skyline Plaza een verbindende schakel tussen de Messe, het beurscomplex van Frankfurt, de bankenwijk en de binnenstad. Door de optimale verkeers- en openbare vervoersverbindingen is het winkelcentrum prima te bezoeken.Voor bezoekers die met de auto komen, zijn er zowel in de kelder als op de drie verdiepingen boven de winkelniveaus voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Voor het meest kritische gedeelte van het parkeerdek direct boven de verkoopniveaus, dat een oppervlak van ca. 17.000 m² beslaat, hebben de constructeurs van ECE een omkeerdakopbouw met een bitumineuze meerlaagse afdichting en het parkeerdaksysteem Pardak® 110 van Zoontjens gekozen.

ECE had bij de bouw in 2010/2011 van het project Schlosshöfe Oldenburg al zeer goede ervaringen met deze systeemopbouw opgedaan en deze ervaringen zijn bij de exploitatie van het gebouw alleen maar bevestigd. Het met parkeerdaktegels uitvoeren van de in- en uitgang van de parkeergarage van het Skyline Plaza was niet alleen vanuit technisch oogpunt een hele uitdaging, maar vereiste ook groot vakmanschap van het legpersoneel. Voor deze kritische zones heeft Zoontjens, met het oog op de hoogteverschillen, speciale parkeerdaktegels met geïntegreerd afschot ontwikkeld.

Duurzaam bouwen is een belangrijk thema voor Zoontjens. Ook hier konden wij de constructeurs en opdrachtgevers ondersteunen en ertoe bijdragen dat het Skyline Plaza door het duurzame ontwerp en de stedenbouwkundige integratie een gouden voorcertificaat heeft gekregen van het Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). 


Projectfotografie


Projectlocatie


Terug naar het projectenoverzicht