Project

Skyline
Plaza
Frankfurt

Dit winkelcentrum van ECE is heropend op 28 augustus 2013. Het heeft een verkoopoppervlak van ca. 38.000 m². Een wellness-centrum, 180 winkels, dienstverlenende en horecaondernemingen en een bijzondere daktuin zijn verdeeld over twee niveaus.

Door zijn centrale ligging is het Skyline Plaza een verbindende schakel tussen de Messe, het beurscomplex van Frankfurt, de bankenwijk en de binnenstad. Door de optimale verkeers- en openbare vervoersverbindingen is het winkelcentrum prima te bereiken. Bezoekers die met de auto komen, kunnen zowel in de kelder als op drie verdiepingen boven de winkelniveaus parkeren.

Voor het gedeelte van het parkeerdak direct boven de verkoopniveaus, dat een oppervlak van ca. 17.000 m² beslaat, kozen de constructeurs van ECE een omkeerdakopbouw met een bitumineuze meerlaagse afdichting en ons parkeerdaksysteem Pardak®110.

ECE had bij de bouw in 2010/2011 van het project Schlosshöfe Oldenburg al zeer goede ervaringen met deze systeemopbouw opgedaan en dit werd bij de exploitatie van dit gebouw alleen maar bevestigd. Het met parkeerdaktegels uitvoeren van de in- en uitgang van de parkeergarage van het Skyline Plaza was niet alleen vanuit technisch oogpunt een hele uitdaging, maar vereiste ook groot vakmanschap van het legpersoneel. Voor deze kritische zones heeft Zoontjens, met het oog op de hoogteverschillen, speciale parkeerdaktegels met geïntegreerd afschot ontwikkeld.

Duurzaam bouwen is een belangrijk thema voor Zoontjens. Ook hier konden wij de constructeurs en opdrachtgevers ondersteunen. Dit droeg ertoe bij dat het Skyline Plaza met het duurzame ontwerp plus de stedenbouwkundige integratie een gouden voorcertificaat heeft gekregen van het Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Meer weten
over dit project?

Neem contact op