Project

HoGent
Campus Bijloke
Gent

De creatieve opleidingen van de Hogeschool Gent hebben in 2010 onderdak gevonden op de Gentse Bijlokesite. Tien jaar geleden al werden de plannen voor de verhuis van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten opgesteld. Maar de renovatie van de Cloquetgebouwen uit de vroegere twintigste eeuw en de bouw van een modern complex aan de Godshuizenlaan nam meer tijd in beslag dan verwacht.

Met succes heeft architectenbureau Abscis Architecten evenwel oud en nieuw met elkaar verzoend. De nieuwbouw contrasteert sterk met het historische gebouw. Er is gekozen voor een strakke en beheerste vormgeving met heel veel beton en glas die beantwoordt aan de hedendaagse noden en comfort. De terrassen zijn gelegd met grijze Dreentegels® op het DNS®-systeem.

Meer weten
over dit project?

Neem contact op