Product

Valbeveiliging
Bibar

De Bibar is een dakrandbeveiligingssysteem voor platte daken.

Veilig op het dak

Op platte daken wordt de zone binnen vier meter vanuit de dakrand als onveilig aangemerkt. Omdat platte daken regelmatig onderhouden moeten worden is valbeveiliging noodzakelijk. Om platte daken veilig te betreden zonder harnas, vallijnen of instructie, is het dak het best te beveiligen met een collectieve dakrandbeveiliging. Dit is de standaard voor gebruiksdaken waar iedereen zich veilig moet kunnen bewegen.

Dakrandbeveiliging

In het verleden was veilig werken minder vanzelfsprekend. Zo zijn daken van bestaande gebouwen vaak niet veilig te betreden en ook niet veilig om op te werken. Ook werden daken nauwelijks benut, terwijl deze nu steeds intensiever worden gebruikt. Bestaande daken worden nu veilig gemaakt met collectieve dakrandbeveiliging: hekken. Deze zijn functioneel, maar doen afbreuk aan de uitstraling van het gebruiksdak.

Nieuwe oplossing

Zoontjens heeft in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar dakrandbeveiligingen. De studenten werkten nieuwe esthetische en praktische ontwerpen uit en beoordeelden die op uitstraling, maakbaarheid, toepassingsgebied, normen en regelgeving. Het resultaat is een prototype van een nieuwe unieke oplossing: Bibar.

Demontabele groene dakrandbeveiliging

De Bibar is een systeem dat gecombineerd kan worden met beplanting. Het systeem werkt met gewicht, maar niet met contragewichten aan lange buizen over het dak. Bovendien volgt het systeem de daklijn. Dat zorgt voor én een fraai aanzicht van het gebouw én een fraai aanzicht van het dak. Bij inzet van beplanting draagt het ook nog eens bij aan de biodiversiteit in de omgeving.

Geen doorbreking van de dakbedekking

De Bibar is eenvoudig te plaatsen op nieuwe en bestaande daken, zonder doorboring van de dakbedekking. Dit prototype voldoet aan de eisen van een collectieve dakrandbeveiliging conform Bouwbesluit, vereist voor gebruiksdaken waar iedereen op kan komen. Bovendien kan het ook gebruikt worden als fraaie groene afbakening van een gedeelte van een dak. Het is tevens duurzaam, demontabel en vooral veilig. Het huidige prototype is de basis voor verder onderzoek en ontwikkeling naar een groene en duurzame collectieve dakrand beveiliging.

Meer weten
over dit product?

Neem contact op Paul Heerkens
p.heerkens@zoontjens.nl
+31 6 51 99 18 22