Scholen & Musea

Scholen en musea zijn bijzondere gebouwen. Scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs worden gefinancierd door gemeenten en moeten voldoen aan een verantwoorde inrichting. Denk aan regels voor het schoolterrein, de veiligheid, de omgang met gevaarlijke stoffen en het binnenklimaat. Verder speelt duurzaamheid een steeds grotere rol en architectonisch moet het er goed uit ziet.

Door bij scholen het dak te gebruiken, hoeft er minder grond rondom de school ingenomen te worden en kan er een veilig schoolplein gecreëerd worden, dat alleen toegankelijk is voor leerlingen en docenten.

Ook musea hebben te maken met specifieke eisen. Deze gebouwen moeten decennia lang mee gaan en bij de bouw of renovatie van musea zijn grote investeringen gemoeid. Bovendien speelt esthetica een zeer grote rol.

Producten van Zoontjens passen goed binnen het beleid voor de bouw van scholen en musea. Voor elk dak bieden of ontwikkelen we een oplossing die technisch en esthetisch verantwoord is.Projecten

Bekijk meer projecten met scholen & musea