Expert op het dak

met functionele, duurzame en esthetische totaaloplossingen

Strategie

Koploper in functionele, duurzame en esthetische dakoplossingen
Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft geleid tot een schat aan specialistische kennis en ervaring. Continu onderzoek en innovatie hebben kwalitatief hoogwaardige dakbestratingssystemen opgeleverd. Zoontjens is daardoor uitgegroeid tot een koploper op het gebied van dakinrichting op alle soorten vlakke daken.

Als internationaal opererend bedrijf van dakoplossingen voor parkeren, werken en wonen, heeft Zoontjens een aantal jaren geleden al een strategische visie ontwikkeld voor daken van de toekomst. Zoontjens wil haar leidende positie in Europa uitbouwen tot de expert op het gebied van functionele, duurzame en esthetische totaaloplossingen voor het dak.

De expert in specialistische en custom made dakoplossingen
Zoontjens is vaak al in de ontwerpfase van een project betrokken om in te kunnen spelen op de specifieke wensen van de architect. Zo worden op verzoek van de architect unieke kleurmonsters, deklagen of tegelformaten gemaakt om uiteindelijk het beoogde ontwerp te kunnen leggen. Door de sterke innovatiekracht kan vervolgens ook elke gewenste technische dakoplossing of custom made detail gerealiseerd worden. 

Regie in één hand
Zoontjens treedt als aannemer op bij specialistische dakprojecten. Naast begeleiding in de ontwerpfase, zorgen we voor de planning, levering,  installatie, het onderhoud en de garantie op de dakoplossingen. Elk project wordt nauwkeurig getekend, gepland en met de productie afgestemd en uitgevoerd. We werken met vaste nationale en internationale gecertificeerde onderaannemers en begeleiden projecten zelf. Zo kunnen we de expertise die we hebben opgebouwd, optimaal inzetten. 

Freedom of Design
Vrijheid van ontwerp staat hoog in het vaandel. In principe kunnen naar wens allerlei materialen, kleuren, formaten en patronen op het dak gelegd worden. Een prachtig voorbeeld hiervan is het megashoppingcenter in Montpellier, Frankrijk. Ook uniek zijn de dessins die de bekende ontwerper  Baukje Trenning speciaal voor Zoontjens heeft ontworpen. Door een bijzondere structuur en ritmiek aan te brengen in beton creëert zij bijzondere patronen in de DreenDesign®-lijn. 

Duurzaamheid
In de bouwsector wordt hard gewerkt aan duurzamere gebouwen, woningen en infrastructuren. Daken spelen een steeds grotere rol bij de verduurzaming van gebouwen en de leefomgeving. Daken zijn niet alleen noodzakelijk om gebouwen waterdicht en begaanbaar te maken, maar kunnen ook bijdragen aan de milieu- en klimaatproblematiek. Zeker gezien de enorme beschikbare vierkante meters in relatie tot de toenemende grondschaarste. Aan die visie wordt vanuit verschillende invalshoeken invulling gegeven, waaronder de in eigen beheer ontwikkelde milieutegels Dreen®NatureGreen.

Duurzaamheid is voor Zoontjens een belangrijk speerpunt. Daarom wordt continu verder gewerkt aan duurzamere processen en systemen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt Zoontjens een specifiek beleid en volgt de kerngebieden uit de wereldwijde MVO-richtlijn ISO 26000.