Expert op het dak

met functionele, duurzame en esthetische totaaloplossingen

MVO

ISO 26000
In 2010 heeft Zoontjens inzichtelijk laten maken welke maatschappelijke verantwoordelijkheid zij neemt volgens de wereldwijde richtlijn ISO 26000. De richtlijn bevat internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema’s op het terrein van MVO en is het handvat voor MVO-implementatie. De ISO 26000 richtlijn is niet certificeerbaar en het toepassen ervan is vrijwillig.

Daarom heeft Zoontjens in 2012 meegedaan aan het traject 'Tilburgs MKB naar MVO' van BMD Advies Zuid-Nederland. Zij analyseerden Zoontjens op de zes kernonderwerpen uit de internationale richtlijn ISO 26000:
1. Behoorlijk bestuur
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Milieu
5. Eerlijk zaken doen
6. Consumenten aangelegenheden (niet van toepassing voor Zoontjens)
7. Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

Zoontjens werd beoordeeld als proactief op alle kerngebieden die voor haar van toepassing zijn.

Klimaatverklaring
Op het gebied van klimaatverandering willen wij ons aanpassen, verdere verandering voorkomen en gebruik maken van nieuwe kansen. Hiervoor ondertekenden wij de klimaatverklaring van de gemeente Tilburg. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid om CO2-neutraal en klimaatbestendig te worden in samenwerking met andere bedrijven.

Erkend leerbedrijf
Zoontjens is een erkend leerbedrijf, beoordeelt door SBB.

Sponsoring G-voetbal
Zo'n vijfentwintig jaar geleden begon Zoontjens met de sponsoring van de G-voetbalteams van SVG Tilburg. Deze teams bestaan uit spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zoontjens is sponsor van het eerste uur. De sponsoring bestaat onder andere uit het financieren van de tenues, trainingspakken en tassen. Ook zijn we elk jaar hoofdsponsor van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi.