Nieuws

Zuid-Hollands bouwconvenant lanceert uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen

13 september 2019

Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Een samenwerkingsverband van regionale overheden, bouwsector en maatschappelijke organisaties overhandigde vandaag de uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen aan de Deltacommissaris.

“Nu wordt het realiteit”, stelt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Alle aangesloten partijen gaan deze uitgangspunten straks toepassen in hun beleid en projecten. Dat betekent dat een groot deel van de toekomstige bouwprojecten in Zuid-Holland klimaatadaptief wordt ontwikkeld.”

In het programma van eisen staan onder meer uitgangspunten voor de hoeveelheid waterberging, de aanwezigheid van groen en maatregelen om hittestress te beperken. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat minimaal 40% van het oppervlak warmtewerend of verkoelend ingericht moet zijn. De uitgangspunten zijn onderdeel van een brede aanpak die iedereen zelf op maat kan toepassen. Het dak kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

De basis is belangrijk, stelt Martijn van Gelderen, manager omgevingskwaliteit bij gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development): “Onduidelijkheid en grote verschillen in kwaliteitseisen kosten vaak veel tijd in de gebiedsontwikkeling. De gezamenlijk ontwikkelde uitgangspunten en aanpak geven ons goede handvatten om klimaatadaptievere woonwijken te ontwikkelen. Zo kunnen we sneller en mogelijk ook goedkoper nieuwe klimaatadaptieve leefomgevingen realiseren.’’

Nieuwbouw
Gedeputeerde Anne Koning (wonen): “De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen.”

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (gezond en veilig): “Iedereen wil graag wonen in een fijne, veilige en gezonde omgeving waar het niet te heet wordt, waar waardevol groen is en waar een hoosbui niet tot onnodige schade leidt. Daar gaan we nu in Zuid-Holland samen voor zorgen.”

Volgende stappen
Vanaf 13 september kunnen partijen uit het hele land zich aansluiten bij het convenant. Daarnaast werken de partijen samen aan uitbreiding van de handleiding en aan thema’s als klimaatbestendige financieringsvormen.

Meer informatie

Het Convenant Klimaatadatief bouwen is een samen-werkingsverband om klimaatadaptief bouwen tot de nieuwe norm te maken.

Zoontjens is hierbij aangesloten