Nieuws

Zoontjens sluit zich aan bij Dutch Green Building Council

12 juni 2018

Zoontjens heeft zich aangesloten bij de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. DGBC wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is.

DGBC heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving. Dat wil zeggen, meewerken aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord: het terugdringen van de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot reduceren.

Als participant van DGBC kunnen wij nog beter meewerken aan deze belangrijke opgave in Nederland: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daken spelen een steeds grotere rol hierbij, zeker gezien de enorme beschikbare vierkante meters in relatie tot de toenemende grondschaarste. Samen met DGBC kunnen we meer aandacht vestigen op het platte dak en laten zien wat dit te bieden heeft.