Blijf op de hoogte

met het laatste nieuws

Zoontjens participeert in Green Deal Beton

2 januari 2013

Op 15 november 2012, tijdens de Betondag in de Doelen in Rotterdam, tekende CRH, namens haar Nederlandse bedrijven met betonactiviteiten (waaronder Zoontjens), samen met circa 20 bedrijven uit het MVO Netwerk Beton Green Deal Beton 'Concreet 1.0'.

De ondertekening van Green Deal Beton Concreet 1.0 is een vervolg op de Green Deal Beton die werd ondertekend in 2011. Deze Green Deal is een afspraak tussen bedrijven en de overheid om de gehele betonketen te verduurzamen, waarbij de overheid eventuele obstakels voor groene groei wegneemt. Het langetermijndoel is om in 2050 een 100% duurzame betonketen te hebben.

Het MVO Netwerk Beton is het platform waarbinnen de bedrijven de gemaakte afspraken verder invullen en met elkaar concrete stappen zetten om de ambities waar te maken. 'Concreet 1.0’ bestaat uit tien afspraken die op korte termijn haalbaar zijn, op basis van bestaande technologie:

  1. Te streven naar het sluiten van de betonkringloop en waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van secundaire grondstoffen om beton te maken
  2. Waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van emissiearme cementen of bindmiddelen en/of emissiearme beton
  3. Als leverancier zorg te dragen voor aantoonbare kwaliteit van grondstoffen voor beton
  4. Mijn ketenpartners (inclusief de opdrachtgever) te vragen om, cq te informeren over wat zij kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de betonketen
  5. Bij te dragen aan de instandhouding en ontwikkeling van betonkennis, en de mogelijkheden van beton als duurzaam materiaal voor duurzame toepassingen actief uit te dragen
  6. (Indien nodig) gegevens aan te dragen voor de Nationale Milieudatabase van SBK, deze gegevens zijn publiek toegankelijk
  7. De impact van mijn handelen op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten inzichtelijk te maken
  8. Gebruik maken van een milieumanagementsysteem (ISO 14001 of gelijkwaardig)
  9. Te streven naar het gebruik van groene of alternatieve energie voor mijn bedrijfsprocessen
  10. Jaarlijks een verslag te maken over de resultaten van bovenstaande afspraken en deze tijdig beschikbaar te stellen aan MVO Nederland voor een gezamenlijke rapportage van het MVO Netwerk Beton