Zoontjens onderdeel van samenwerkingsplatform TotaalDakConcept

2 juni 2017

 

Zoontjens is lid geworden van TotaalDakConcept: een nieuw samenwerkings- en innovatieplatform dat als belangrijkste doelstelling heeft technisch optimale en integrale dakconstructies te realiseren. TotaalDakConcept bestaat uit autonome A-producenten die elkaar aanvullen, innovatief zijn en over specifieke expertise en ervaring beschikken.

Samenwerking voor het beste eindresultaat
Afhankelijk van de te realiseren dakconstructie werken we samen met een of meer leden van TotaalDakConcept. Doordat alle fases van het bouwproces binnen deze samenwerking kunnen worden ingevuld, kan het beste eindresultaat worden behaald: dakconstructies die duurzaam, waterdicht, stormvast zijn en uitstekende isolatiewaarden hebben. TotaalDakConcept kan zo opdrachtgevers, architecten en verwerkers adviseren en informeren.

Duurzame kwaliteit
Met dit nieuwe initiatief wil TotaalDakConcept tegenwicht bieden aan het versnipperde aanbod van goedkope materialen en kwalitatief minder goede verwerking. Een lagere prijs kan op korte termijn aantrekkelijk zijn, maar op langere termijn kan dat door gebrek aan duurzame kwaliteit juist kostenverhogend werken. TotaalDakConcept kiest voor duurzame kwaliteit.