Nieuws

Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties versterken Green Deal Groene Daken

28 maart 2019

Op 28 maart, tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, ondertekende Zoontjens de ambities van de Green Deal Groene Daken. Samen met nieuwe partner Natuur en Milieufederaties verbinden we ons aan de landelijke samenwerking die zich sterk maakt voor waardevol gebruik van het daklandschap in Nederland.

Met de twee nieuwe partners komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 40. Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, bij NIOO-KNAW in Wageningen onderstreepten Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties hun ambities met een handtekening. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen en tevens directeur Branchevereniging VHG leidde de ondertekening in.

“Ik verwelkom Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties van harte binnen onze groene dakencoalitie,” zegt Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groen Daken. “We vormen samen een sterke en diverse coalitie, waarin partijen vanuit hun eigen deskundigheid en interesse bijdragen aan het realiseren van ons gemeenschappelijke doel. We willen meer groene daken in Nederland, die ook multifunctioneel zijn in gebruik. Voor klimaat, energie, biodiversiteit en gezondheid bijvoorbeeld. Het is fantastisch om te zien hoe we door deze unieke samenwerking in staat zijn een grote slag hierin te maken.”

Paul Heerkens, directeur Zoontjens:
“Daken zijn niet alleen noodzakelijk om gebouwen waterdicht te maken, maar kunnen een multifunctionele rol vervullen, zeker gezien de enorme hoeveelheid beschikbare vierkante meters. Er is ruimte voor energieopwekking, wateropvang, biodiversiteit en een groene leefomgeving in de vorm van terrassen en tuinen, waarin het aantrekkelijk is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Voor elk dak is een oplossing en door onze mogelijkheden te laten zien willen we iedereen inspireren het dak te gebruiken!”

De Natuur en Milieufederaties hebben ruim veertig jaar ervaring en kennis van natuur, milieu en duurzaamheid. De Natuur en Milieufederaties werken aan een gezond (leef)milieu, een gevarieerd landschap en veelsoortig natuur. Samen met duizenden betrokken mensen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Annie van de Pas, Netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties:
“Door het dak groener in te richten, kunnen we maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving aanpakken. Maar veel dakeigenaren kennen de mogelijkheden nog niet en daardoor blijft een groot potentieel onbenut. De Natuur en Milieufederaties willen bewoners, woningcorporaties en bedrijven hiervan bewust maken en ze stimuleren om met groene daken aan de slag te gaan.”

De nieuwe partners bouwen mee aan de overgang naar een nieuw landelijk platform, dat dit jaar van start gaat als Nationaal Daken Plan.

Handreiking Natuurdaken
Op de partnerbijeenkomst is ook de Handreiking Natuurdaken gepresenteerd. Deze handreiking laat de meerwaarde en vele mogelijkheden van een natuurdak zien. Een meer op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak, vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker hebben om te overleven.

De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken
Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, NGO’s en kennisinstellingen samen om de duurzame voordelen van multifunctionele daken beter te benutten. De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels en innovatie van vraag en aanbod.

Op de foto van links naar rechts Kasper Spaan (adviseur en programmamanager Waternet en secretaris GDGD), Jaap Dooper (Zoontjens), Barbara Wolfs (Zoontjens), Paul Heerkens (directeur Zoontjens) en Jeannine van Bree (Natuur en Milieufederatie Utrecht) met Egbert Roozen (directeur Brancheorganisatie VHG en voorzitter GDGD).