Uitbreiding parkeerdak in Woerden

11 januari 2018

In oktober 2017 verkocht de gemeente Woerden haar Sluispand op de Carrosserieweg aan de firma Groenendijk Bedrijfskleding BV. Groenendijk kan met deze koop haar bedrijfsactiviteiten in Woerden voortzetten en groeien. Groenendijk wil het pand verbouwen, met duurzaamheid hoog in het vaandel. Hergebruik van grondstoffen en materialen staan daarbij centraal.

Het pand is bij de bouw in 2000 al geschikt gemaakt voor parkeren op het dak. De helft van het dak is toen meteen in gebruik genomen met Pardak®60. Om nu voldoende parkeerruimte te bieden, wordt de andere helft ook als parkeerdak ingericht. Bouwkundig hoeft hiervoor niets aangepast te worden. De huidige grindlaag en isolatie wordt van het dak verwijderd. Na het aanbrengen van een nieuwe laag dakbedekking wordt de isolatie teruggelegd, waarop Pardak®80 wordt geïnstalleerd. Naar verwachting starten wij half februari 2018 met de aanleg hiervan.