Smart cities zijn de toekomst

1 oktober 2015

Steden zijn de motoren van de economische groei en sociale verandering. Dat stelt het rapport van de Global Commission on the Economy and Climate. Ongeveer 85% van het mondiale BBP in 2015 werd gegenereerd in steden. En in 2050 zal tweederde van de wereldbevolking in steden wonen. Dat vraagt om compacte, verbonden en efficiënte steden. Die genereren groei en werkgelegenheid en verminderen investeringskosten en de armoede.

Steden hebben naar schatting tot 2030 zo'n 70.000 km2 nieuwe woonruimte nodig. Dat komt overeen met 60% van de huidige woonruimte! Volgens het rapport zijn er rond 2050 wereldwijd miljarden dollars te besparen door vóór 2020 te investeren in duurzame en slimme steden. Uit het rapport blijkt dat iedere 1 miljoen dollar die steden investeren om een stad toekomstbestendig te maken tussen de 20 en 50 miljoen dollar terugverdienen bij private partijen. Het onderzoek naar de financiële effecten van duurzame ontwikkeling in stedelijke omgevingen stelt dat wereldsteden het voortouw moeten nemen in de ontwikkeling naar smart cities.

Deze groei van steden maakt het onvermijdelijk om het dak te gebruiken. Met innovatieve oplossingen moeten we meer leefruimte zien te creëren. Precies waar we ons met Zoontjens al jaren op richten.

 


Bron: www.newclimateeconomy.net en www.duurzaambedrijfsleven.nl