Positieve resultaten bij geluidsmeting op galerijen

13 maart 2017

Onlangs is door het onafhankelijke ingenieursbureau Peutz een geluidsmeting op een galerij met Dreen®Ceramicaplus uitgevoerd. De resultaten van de meting zijn positief.

In het Bouwbesluit zijn geen eisen geformuleerd over het geluidsniveau bij het belopen van een galerij. Wel zijn er eisen voor het contactgeluidsniveau tussen een zogenoemde gemeenschappelijke verkeersruimte en een verblijfsruimte. Dit mag ten hoogste 54 dB zijn. Deze eisen hebben we als uitgangspunt voor het onderzoek genomen.

In onze test is het contactgeluidsniveau van de galerij naar de keuken en van de galerij naar de slaapkamer gemeten. Dit is gedaan door met een hamerapparaat op de galerij geluid na te bootsen en het geluidsniveau in de vertrekken te meten. Dit bleek zowel in de keuken als in de slaapkamer lager dan de gestelde eis te liggen.