Partner in Italië voor Zoontjens

8 maart 2016

Sinds half februari heeft Zoontjens een partner in Italië voor parkeerdaken; MAD Ecoimpermeabilizzazioni is een aannemings-/dakdekkersbedrijf en staat in voor de technologie van het Pardak®-systeem. Door dit partnerschap kan Zoontjens haar positie en activiteiten in Europa nog verder uitbouwen.