Nieuws

Nationaal Daken Plan van start!

20 mei 2020

Met een digitale bijeenkomst is onlangs het Nationaal Daken Plan (NDP) van start gegaan. Het NDP is het vervolg op de Green Deal Groene Daken, met als doel de opschaling van multifunctionele daken door samenwerking. Wij zijn één van de 56 partners en kijken uit naar de samenwerking binnen dit netwerk!

De partners van het Nationaal Daken Plan werken samen om het dak beter en versneld multifunctioneel in te zetten als oplossing voor de verschillende maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Met rode, gele, groene en blauwe daken kunnen we bijdragen op het gebied van welzijn en gezondheid, energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, en dat kan samen gaan met een stad die verdicht en groeit. De speerpunten van het NDP zijn verbreding van de mindset, verankering in het beleid, ontwikkeling van financieringsmodellen en stimuleren van vakmanschap.

Met een prachtig en breed netwerk van gemeentes, waterschappen, koepelorganisaties, bedrijven, kennisorganisaties en burgerinitiatieven starten we eind mei met de eerste werkgroepen om het plan van aanpak in de praktijk te brengen. Wij zijn enthousiast!

Wat vooraf ging

Tijdens de feestelijke afsluiting van de Green Deal Groene Daken presenteerde zij haar resultaten aan de Deltacommissaris.

Lees meer

Meer nieuws lezen?