Nieuws

Kennis over multifunctionele groene daken en gevels

17 februari 2020

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen. We zien het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel.

Wij hebben als Zoontjens bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Deze kennis is samengebracht in het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels van ISSO.

Integratie van technieken
Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan.

Voor meerdere doelgroepen
Het nieuwe praktijkboek kent meerdere invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit verschillende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel. In deze versie is de praktische informatie gebundeld in één overzichtelijk nieuw basiswerk voor meerdere doelgroepen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden in onderwijs en bijscholing.

Onze inbreng als partner
Dit praktijkboek is tot stand gekomen dankzij vele partijen. Samen staan we voor kwaliteit. Want van beter weten komt beter bouwen. En beter bouwen leidt tot een beter leven voor ons allemaal. Wij hebben graag bijgedragen aan deze kennisontwikkeling, omdat het onze missie is om het dak te gebruiken! Het is inmiddels een noodzaak geworden om het dak multifunctioneel in te richten. Mits op de juiste manier toegepast is, biedt het oplossingen voor problemen die er momenteel in de stad spelen, zoals hittestress, wateroverlast en overbevolking.

Toegang tot de kennis

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank. Met de actiecode: Zoontjens-ISSO-groene daken-2020 krijg je tijdelijk toegang tot de online uitgave. Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar bestellingen@isso.nl. Vermeld daarbij bovenstaande code en je ontvangt van ISSO een e-mail waarmee je tijdelijk toegang hebt.

Bekijk of bestel het boek hier

Meer weten over
multifunctionele daken?

Neem contact op