Nieuws

Green Deal Legacy document overhandigd aan Deltacommissaris

15 mei 2019

Op 13 mei 2019, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijverden ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

Bij de bijeenkomst in Nieuwspoort lichtte Tweede Kamerlid Suzanne Kröger haar motivatie voor de motie rond groene daken toe: “De motie groene daken is met hele brede steun in de Kamer aangenomen. De beleving van ‘klein groen’ in de stad is cruciaal en met deze motie hoop ik zoveel mogelijk gemeenten mee te krijgen om beleid te maken van groen in de stad. Ik ben benieuwd naar de aanbevelingen vanuit de Green Deal Groene Daken.“

Na pitches van partners over ontwikkelingen en resultaten overhandigden Green Deal voorzitter Egbert Roozen en bestuurslid Kasper Spaan het overzicht van hoogtepunten en producten aan de Deltacommissaris. “De tijd van decoratiegroen is voorbij”, aldus Egbert Roozen, waarop Kasper Spaan aanvulde “Het verrijkte dak als het Nieuwe Normaal is onze ambitie”.

De boodschap die de partners aan de Deltacommissaris meegeven met deze overhandiging is dat zij met elkaar een volgende stap willen zetten, om oplossingen via daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad.

Deltacommissaris Peter Glas reageerde enthousiast: “Klimaatadaptief bouwen moet het nieuwe normaal worden. Om dat te bereiken moet er nog wel veel gebeuren. Jullie hebben een stap gezet met de resultaten van Green Deal Groene Daken. De manier waarop jullie gezamenlijk het vervolg op de kaart zetten als Nationaal Daken Plan draagt bij aan ‘de stad als spons’. Het Nationaal Daken Plan verbindt de kwantiteitsopgaven (de trits vasthouden – bergen – afvoeren van hemelwater) aan kwaliteit en biodiversiteit in de stad, zo kunnen we de stad samen leefbaar houden.”

Namens Zoontjens was Jaap Dooper aanwezig bij de overhandiging: “Met al de problemen die wij nu al ondervinden in de stad, klimaatveranderingen en verstedelijking, zijn we genoodzaakt het dak te gebruiken als extra leefruimte. Graag delen wij onze 50 jaar ervaring met platte daken om samen met dit platform te werken aan een mooiere, duurzamere en gezondere stad.”

Green Deal Groene Daken
De Green Deal Groene Daken loopt sinds september 2014 (fase 1) tot en met mei 2019 (fase 2). Inmiddels hebben al 40 partners (gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en een burgerinitiatief) aangeven dat zij als waardevolle coalitie samen door willen, omdat zij zien dat het netwerk voor de maatschappij en voor henzelf waarde toevoegt in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken via het beter benutten van het dakenlandschap. Ze willen verder als Nationaal Daken Plan.

Nationaal Daken Plan
Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het onbenutte potentieel op het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit, gezondheid. Op de agenda van samenwerking staan financiële prikkels, mindset, gebouwlabels, biodiversiteit, blauwgroene daken en innovatieve financiering. De komende periode werken de partners een plan van aanpak uit, ook nieuwe partners zijn welkom.

Bekijk het Legacy Document: Het dak verbindt ambitieuze partners Ruimte voor water, groen, welzijn en energie

Fotograaf: Merlijn Michon Fotografie

Partner Platform Nationaal Daken Plan

Zoontjens is partner van de landelijke samenwerking die zich sterk maakt voor waardevol gebruik van het daklandschap in Nederland.

Lees meer