Nieuws

Een eigen schoolplein op het dak

24 januari 2018

Het Driestar College in Gouda is grondig aan het renoveren en nieuw bouwen. Dit doet ze om voor de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen garanderen. De twee vestigingen van de school worden nu samen gevoegd op één plek, het Ronsseplein. Ontwikkelaar RE-BORN staat in voor het ontwerp, waarbij evolutionaire (aanpasbare) en circulaire (hergebruik) principes centraal staan. Zo wordt bijvoorbeeld sloopmateriaal hergebruikt voor nieuwe producten en worden deze teruggebracht in de (her)ontwikkeling van de campus.

Vernieuwbouw
Het hele project omvat vier kavels. Op het derde kavel, Gamma, wordt zowel gerenoveerd als nieuw gebouwd. Hier zullen zich de afdelingen vmbo zorg & welzijn (Z&W), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (PrO) gaan vestigen.

Schoolplein op het dak
De afdeling PrO onderwijst kinderen die net wat meer aandacht nodig hebben en minder goed integreren met kinderen die het regulier onderwijs volgen. Caroline Tjebbes van RE-BORN legt uit hoe ze hier rekening mee hebben gehouden in het ontwerp: “Om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen is er voor gekozen om hen, naast een eigen entree en verdieping, een eigen schoolplein te geven. Daarom hebben wij een dakterras ingetekend in het ontwerp. Dit alles geeft eigenlijk het effect van ‘een school in een school’”.

Bijna gereed
Om het dakplein aan te leggen is gekozen voor de Dreentegel® op DNS®. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het plein.

Artist impression: RE-BORN

Gebruik die ruimte!

Op het dak liggen kansen voor scholen. Zoontjens heeft al meerdere dakpleinen gemaakt.

Bekijk de projecten