Nieuws

De rode draad is: blauw

10 februari 2023

De aangekondigde samenwerking tussen Zoontjens en Optigrün, was voor vakblad Roofs een goede aanleiding voor een dubbelinterview met Henk Vlijm, directeur van Optigrün Benelux, en Paul Heerkens, directeur van Zoontjens.

De samenwerking tussen Optigrün en Zoontjens kent een lange aanloop, met twee directeuren die al een hele tijd meegaan in de dakenbranche. Paul Heerkens begon 36 jaar geleden bij Zoontjens, is even weg geweest naar een ander concern maar keerde na de overname door CRH terug. “Dat gaf mij de mogelijkheid Zoontens ook internationaal te ontwikkelen.” Vanaf 2007 is hij general manager van Zoontjens. Henk Vlijm zette rond 1997 zijn eerste stappen in de dakenwereld en is inmiddels ruim negentien jaar directeur bij Optigrün.

Heerkens: “Ons eerste onderlinge contact stamt uit 2004. Ik was net terug op mijn oude nest. En elkaar tegenkomen is niet zo moeilijk: de dakenbranche is een kleine wereld waar je elkaar snel tegenkomt.” Vlijm: “De producten hadden we al, de klik zat vooral in het persoonlijke en in het karakter van de bedrijven. Beide zijn onderdeel van een grotere organisatie en dat geeft raakvlakken in hoe je intern werkt, hoe je met partners omgaat, met de uitvoerende afdelingen et cetera. We spreken dezelfde taal en delen bovendien eenzelfde manier van marktbenadering en marketingaanpak, met specialistische producten in een nichemarkt. Dat deze nu een hot item zijn is mooi meegenomen. We hebben hiervan samen veel kennis in huis en die gaan we nu samen uitdragen.”

De meerwaarde van de samenwerking zit vooral in de bundeling van kennis en die beschikbaar stellen aan architecten, landschapsarchitecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars en constructeurs.


De samenwerking spitst zich toe op gebruiksdaken met waterretentie. Vlijm: “Zeker, en dat heeft onder meer te maken met de waterparagraaf. Een groot dak met veel verharding moet tegenwoordig volgens de waterparagraaf gezien worden als nieuw verhard oppervlak en dat moet je compenseren. Er zijn – steeds meer – projecten waar je water moet opvangen onder de verharding anders kan je niet verder. Daar kunnen wij met onze retentiedaken weer op inspelen, want die kun je immers gewoon doortrekken onder de systemen van Zoontjens. Met een retentielaag wordt die verharding in de waterparagraaf dan niet meegenomen.”

Heerkens: “Dat wordt nog weinig gedaan en dat was wat deze samenwerking ook heeft getriggerd. Met het bundelen van diverse functies op een dak ontstaat een grotere toegevoegde waarde. De opkomst, en natuurlijk ook de noodzaak voor multifunctioneel dakgebruik, zodat je een dak kan inzetten voor verblijf, dat is de toekomst.”

Lees verder

Het artikel staat in Roofs 2 van 2023.

Lees hier het volledige artikel

Meer nieuws lezen