Nieuws

Bevolking blijft groeien

21 december 2017

De Nederlandse bevolking blijft de komende decennia groeien. Volgens de prognose die het CBS deze week presenteerde zal de Nederlandse bevolking groeien tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. De bevolking neemt vooral toe door de stijgende levensduur en doordat er meer migranten naar Nederland toe komen dan dat er vertrekken. Nederland telt in de toekomst dus meer ouderen en meer personen met een migratieachtergrond.

Grote uitdaging
In 2031 wordt de 18 miljoen bereikt. Dat betekent dat er de komende jaren 1 miljoen mensen bij komen. Ons land hoort al bij de dichtstbevolkte landen van de wereld. Samen met klimaatverandering en verstedelijking staan we dus voor een grote uitdaging om met name de steden aantrekkelijk en leefbaar te houden. De ruimte is schaars en het is zaak hier efficiënt mee om te gaan.

Meer woon- en leefgenot!
Het benutten van platte daken is een van de manieren om de stad en wonen erin extra waarde te geven. Door daken multifunctioneel in te richten kunnen ze gebruikt worden om te wonen, te werken, recreëren, te parkeren. Er kan zoveel op een dak, gebruik het!

Een extra dimensie

Barbara Wolfs ging mee op dakentour met het Rotterdamse Dakenboek

Doe ook inspiratie op!