Toeslag vanwege lage waterstanden

13 november 2018


Update 16 januari 2019
De stand in de rivieren is weer gestegen. Zoals eerder vermeld is de periode tussen het aanleveren van grondstoffen en aflevering van het eindproduct gemiddeld 6 weken. Om die reden hanteren wij bij aflevering de laagwatertoeslagen van 6 weken eerder. Daarom is het vanaf week 6 niet meer nodig om laagwatertoeslag te berekenen.


Het is u vast niet ontgaan dat door langdurig aanhoudende droogte de waterstanden in onze rivieren extreem laag zijn. Er is zelfs sprake van de laagste waterstanden ooit gemeten.

Gevolgen aanvoer grondstoffen & levertijden
Door de lage waterstand kunnen schepen alleen met een geringe diepgang varen. De belading per schip is lager zodat er meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Regelmatig wordt er 70% minder geladen dan gebruikelijk. Tevens is het mogelijk dat, door beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en transportmiddelen, levertijden in gevaar komen. Om stagnatie te voorkomen en meerkosten te beperken schakelen wij in een aantal gevallen over naar transport over de weg en/of naar alternatieve grondstoffen. Daarmee proberen wij leverproblemen en extreme meerkosten te voorkomen, maar beide oplossingen zijn kostenverhogend.

Extreme situatie duurt voort
Tot nu toe heeft Zoontjens deze extra kosten voor eigen rekening genomen. De situatie neemt echter extreme vormen aan waarbij het einde nog niet in zicht is. Wij zijn nu genoodzaakt om deze kosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, door een laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen in week 47.

Wekelijkse vaststelling laagwatertoeslag
De periode tussen het aanleveren van grondstoffen en aflevering van het eindproduct is gemiddeld 6 weken. Om die reden hanteren wij bij aflevering de laagwatertoeslagen van 6 weken eerder. Wekelijks wordt de laagwatertoeslag voor onze fabrieken door middel van een gewogen gemiddelde vastgesteld. Deze vindt u in de tabellen onder aan deze pagina, samen met de laagwaterstanden van de voor ons relevante meetlocaties in de rivieren. Zodra het waterpeil in de rivieren het normale niveau heeft bereikt, komt de toeslag na 6 weken te vervallen.

Meerkosten per ton product
Bij levering wordt de laagwatertoeslag door een bedrag per ton product aan u doorberekend. Het tarief is gebaseerd op de laagwaterstand van 6 weken voorafgaand aan de leverdatum. Het aantal tonnen van de producten bij aflevering wordt dus vermenigdvuldigd met de toeslag van 6 weken eerder. Een voorbeeld: voor leveringen in week 47 wordt per ton geleverd product € 3,78 (de toeslag van week 41) doorberekend.

De doorbelaste kosten voor laagwater zijn kosten die aan de uiteindelijke opdrachtgever mogen worden doorberekend. Lees voor meer informatie over juridische aspecten dit artikel in de Cobouw.

Heeft u nog vragen?
Wij verwachten dat deze manier van berekenen de meest zuivere en transparante vorm is. Hieronder vindt u de tabellen met waterstanden en toeslagen behorend bij de leveringen van week 47 tot en met week 5 (2019). Wekelijks wordt deze pagina bijgewerkt met de nieuwste gegevens. Heeft u nog vragen? Uw vaste contactpersoon beantwoordt deze graag. 

Week van de levering Laagwatertoeslag per ton product
Leveringen in week 47 € 3,78 
Leveringen in week 48 € 4,34 
Leveringen in week 49    € 4,40 
Leveringen in week 50    € 2,93 
Leveringen in week 51 € 2,60
Leveringen in week 2 € 2,37
Leveringen in week 3 € 2,49
Leveringen in week 4 € 2,72
Leveringen in week 5 € 2,32

Download hier de volledige tabel met de laagwaterstanden


Bron afbeelding: ANP