Blog

Whitepaper: Het platte dak biedt uitzicht op morgen

Paul Heerkens
Directeur

Met nog zo’n vijfhonderdmiljoen vierkante meters ongebruikt plat dak – alleen al in Nederland – lopen we drastisch achter in een duurzame inrichting van onze aardbol. Want aan het begrip duurzaamheid is geen ontkomen meer aan.
De klimaatverandering en overbevolking brengen gevolgen teweeg van een grootte die soms bijna niet te overzien is. En hoewel serieuze maatregelen al in verschillende delen van de wereld in gang zijn gezet, is het gebruik van platte daken daarin een nog amper aangeboorde oplossing.

Wanneer slim ontworpen, ontwikkeld, gerenoveerd en uitgevoerd, zijn duurzame daken vruchtbare grond voor een meer leefbare wereld. Een gezondere wereld. Voor mens, dier én milieu.

Die meer leefbare, gezondere wereld creëren, omvat een lange lijst uitdagingen die we in toenemende mate voor onze kiezen krijgen. Problemen die onderling ook allemaal invloed op elkaar hebben. En problemen waarbij effectief gebruik van platte daken een rol kan spelen in het bestrijden ervan. In ons whitepaper gaan we hier dieper op in.

Lees het whitepaper nu

Hoe creëren we een meer leefbare wereld? Elk levend organisme heeft baat bij het gebruik van het dak. In ons whitepaper gaan we hier op in.

Download hier het whitepaper

Meer lezen?

Meer weten?

Neem contact op Paul Heerkens
p.heerkens@zoontjens.nl
+31 6 51 99 18 22