Blog

Parkeren op het dak steeds meer een interessante oplossing

Het gebrek aan ruimte op bedrijventerreinen neemt de laatste jaren steeds meer toe. Op een zorgvuldige manier omgaan met de beperkte vierkante meters die tot de beschikking zijn is één van de hedendaagse casussen voor bouwend Nederland. Parkeren op het dak is hier een innovatieve vorm van.

Parkeren op het dak levert een aanzienlijke ruimtewinst op in vergelijking met de aanleg van een parkeerterrein. Dit resulteert in het lager uitvallen van de grondwervingskosten. Zo heeft deze oplossing, zeker in kostbare gebieden, een lucratief voordeel op de totale investering van het bouwproject. Met parkeren op het dak voldoet het gebouw aan de ‘parkeernorm’, een door de gemeente opgelegde vereiste.

Dichtbij parkeren
In gebieden waar het aantal parkeerplekken gering is, biedt parkeren op het dak, voor zowel klanten als eigen personeel, de zekerheid op een (gratis) parkeerplek dicht bij de ingang van het pand. Hierdoor is het mogelijk een efficiëntere routing van personen te creëren rondom en in het pand. Daarnaast zijn auto’s op een privé dak eenvoudiger te beveiligen dan op een openbaar parkeerterrein.

Meerdere voordelen
Verder wordt de verrommeling van het gebied door personenwagens rond het pand, opgelost door het parkeren op het dak. Er ontstaat een vriendelijker aanblik van het gebouw en terrein. Ook blijft er meer ruimte over voor verdichting (intensief ruimtegebruik binnen stedelijke gebieden), doordat er geen aanleg van terreinverharding inclusief riolering op maaiveld hoeft plaats te vinden. Niet alleen voor de opdrachtgever, maar tevens voor de (lokale) overheid zijn dit aantrekkelijke voordelen.

Oplossing voor ruimtegebrek
Voor ieder project moet vooraf worden bepaald of een parkeeroplossing op het dak financieel interessant is. Echter wanneer men alle kosten en voordelen op een juiste manier weegt, zal parkeren op het dak in veel gevallen een uitstekende keus blijken. Rekeninghoudend met het stijgende ruimtegebrek in Nederland is onze verwachting dat parkeren op het dak bij steeds meer bouwprojecten een interessante oplossing gaat worden!

Deze oplossing biedt, zeker in kostbare gebieden, een lucratief voordeel op de totale investering van het bouwproject

Rob Stekelenburg
Directeur Projectmanagement- en Ingenieursbureau Promad

Meer weten?

Neem contact op Hans Mutsaers
h.mutsaers@zoontjens.nl
+31 6 51 29 72 42