Blog

Het dak is multifunctioneel

De bewustwording om iets met het dak te doen neemt steeds meer toe. Bewoners accepteren niet meer dat de daken waar ze op uitkijken bestaan uit kale dakbedekking of grind. Ze willen er een hoogwaardige ruimte van maken. En met name in steden geldt dat men het tuingevoel terug wil. Wonen op een kleinere oppervlakte met een beperkte buitenruimte, dat moet ergens gecompenseerd worden.

De gebouwen worden er nu ook op ontworpen. In het verleden was het meer ‘we moeten nog iets met het dakvlak doen’ en nu is het ‘we gaan iets ontwerpen met een mooi dak’. Een goede ontwikkeling. Het dak is multifunctioneel en zo kunnen we de ruimte meervoudig gebruiken: voor groen, voor gebruiksruimte, voor het bergen van water.

Hoe je dat dak invult is afhankelijk van het soort gebouw. Wie zit er in het gebouw? Wat is de functie? Wat grenst er aan? Waar kan het dak aan bijdragen? Bij het woonwinkelcomplex Aan de Kei in Valkenburg bijvoorbeeld, daar dient het dak zowel als toegang tot de woning, als privéterras en als gezamenlijk leefdak. Daar wordt het dan op ingericht.

Soms is dat lastig. Dan zijn er heel goede ideeën, maar dan stranden ze op het budget. Dit is afhankelijk van de opdrachtgever; sommigen hebben de dakinvulling hoog in het vaandel staan, anderen zien het toch nog als sluitpost. Met kleine aanpassingen toch aan de wensen te voldoen is dan vaak de oplossing. Dit hebben wij bijvoorbeeld meegemaakt bij het project aan de Genestetlaan in Nijmegen. Er moest bezuinigd worden. Daarom kozen we andere plantenbakken en andere bestrating. Het assortiment van Zoontjens bood voor ons de goede alternatieven, zonder in te boeten op kwaliteit en uitstraling.

In de toekomst denk ik dat het bergen van water op het dak steeds meer een rol gaat spelen. We móéten iets doen tegen de steeds heviger wordende regenbuien. Alleen een simpel sedumdak is niet genoeg. We moeten steeds meer de combinatie gaan maken tussen daktuin/-begroeiing (‘groen’) en de mogelijkheid om voldoende hemelwater tijdelijk of gedeeltelijk permanent te bergen (‘blauw’). Hemelwater dat na verloop van tijd vertraagd afgevoerd kan worden of nog liever: geheel ten goede komt aan de beplantingen op het dak. Op die manier wordt het dak pas écht meervoudig, functioneel gebruikt!

Auteur
Bram Legierse
Projectmanager, Jonkers Daktuinen

Meer lezen?