Blog

De waterparagraaf: kan ik daar iets mee op het dak?

Om meteen antwoord te geven op de vraag hierboven: JA! En niet alleen op groene daken of daktuinen, ook op dakterrassen of dakpleinen. Dat is goed nieuws. We leggen hieronder uit wat je kunt doen.

Waterhuishoudkundige inrichting
Eerst even kort wat achtergrondinformatie. In het jaar 2000 werd het rapport Waterbeleid in de 21e eeuw uitgebracht met daarin een reeks aan adviezen voor de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland wat betreft klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. De meeste van die adviezen zijn inmiddels gerealiseerd of verplicht geworden. Zoals een verplichte watertoets, dat nieuw verhard oppervlak gecompenseerd moet worden en het feit dat waterproblemen opgelost moet worden binnen het eigen systeem. Bij waterproblemen moet je denken aan de overbelasting van het rioleringsstelsel bij piekbuien of juist dat je water moet kunnen opvangen en hergebruiken.

Watertoets en waterparagraaf
De naam zegt het al: de watertoets toetst ruimtelijke plannen op de mate waarin rekening wordt gehouden met het water en watervoorzieningen, denk bijvoorbeeld aan het scheiden van vuil water en hemelwater en de stappen hergebruik, infiltratie, buffering en afvoer. Uit deze toets volgt een waterparagraaf in het bestemmingsplan. Deze paragraaf legt vast hoe er in het plan rekening wordt gehouden met water. Hier komt dus in ieder geval naar voren dat eventuele waterproblemen opgelost moeten worden binnen het eigen kavel en als er sprake is van nieuw verhard oppervlak, dat dit gecompenseerd moet worden.

Compensatie nieuw verhard oppervlak
Als je een woontoren, appartementencomplex of flat gaat bouwen dan krijg je te maken met nieuw verhard oppervlak. En gezien het woningtekort, moet er nieuw gebouwd worden. Een buitenruimte of dakterras is daarbij een extra meerwaarde, maar is ook weer nieuw verhard oppervlak. Alle waterproblemen die dit eventueel met zich mee brengt, moet binnen het eigen kavel worden opgelost. Sta je dan voor de keuze om minder voor het woongenot te doen en meer voor klimaatadaptief bouwen? Nee, het kan samen! Met waterberging ónder het verharde oppervlak.

Beloopbaar retentiedak
Elk beloopbaar dak dat Zoontjens maakt kan ook als retentiedak worden ingericht. Een dakterras, een sportdak of rooftopbar. Voeg onder het Zoontjens systeem een speciale retentielaag toe en je slaat twee vliegen in één klap, met twee functies op één plek. Gezien de beperkte ruimte in stedelijk gebied, is het noodzakelijk om zo creatief en efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte, zo ook op het dak. Door op een beloopbaar dak water te bergen creëer je meer ruimte om in te richten als recreatieplek én je kunt water bergen. Het dak krijgt zo een dubbele functie, multifunctioneel.

Meer weten over waterretentiesystemen?

Van elk beloopbaar dak kunnen wij een retentiedak maken

Lees meer over het waterretentiesysteem

Veelgestelde vragen

Wij werken samen met Optigrün en gebruiken de waterretentiebox WRB 85i. De maximale wateropslag van dit systeem is tot en met 71 liter per vierkante meter. Meer informatie over waterretentie lees je hier.

De minimale hoogte die nodig is voor het waterretentiesysteem inclusief verharding is 77 mm.

Hiervoor kunnen we uiteraard een totaalberekening voor maken. We hebben dan wel gegevens nodig over het project wat betreft grootte, details, hwa’s et cetera. Wil je specifieke informatie over prijzen en kosten, neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Neem contact op Nikkie Notten
n.notten@zoontjens.nl
+31 6 15 05 50 71

Meer blogs lezen?