Blog

De toekomst van de stad ligt op het dak

Binnenstedelijk bouwen. Verdichten. Dat is wat er nodig is volgens Rijksbouwmeester Veenstra. Maar de woningbouw is, volgens Veenstra, niet alleen een bouwopgave, het is ook werken aan de samenleving. Gemeenschappen opbouwen. Gezien de beperkte ruimte, is het rode dak, het toegankelijke dak, daarom steeds belangrijker.

De hoogte in
Als gevolg van de verdichtingsopgave moeten steden de hoogte in. Op deze manier kunnen er meer mensen in een wijk wonen en gebruik maken van voorzieningen. Maar met alleen de komst van hoge torens zijn we er niet. Daarmee bouw je geen gemeenschap op en is de ruimte voor ontmoeting ver te zoeken. Het is belangrijk dat het gebouw bijdraagt aan de identiteit van de bewoners. Een gebouw dat bruist van leven, waar ontmoetingen centraal staan en anonimiteit wordt tegengegaan.

Stimuleren van ontmoeting
Zoals de hoogbouwvisie van Rotterdam ook voorschrijft: “Het stimuleren van ontmoeting moet een van de speerpunten zijn bij de ontwikkeling van hoogbouw. Voor hoogbouw bepaalt niet alleen de hoogte of het een kwalitatief hoogwaardig gebouw is. Een van de kwaliteiten van hoogbouw moet zijn dat het een bijdrage levert aan een interessant straatbeeld. Het goed ontwerpen van terrassen en daken is hierbij belangrijk.”

Hybride stadsblok
De gemeente Rotterdam is zich er heel erg bewust van dat de multifunctionaliteit van het dak zich niet alleen beperkt tot vergroenen en waterberging. Veiligheid en ontmoeting zijn eveneens belangrijke functies. 70% van de bevolking woont straks in de stad. In Rotterdam is het beleid er onder meer op gericht om kleinere stadskernen te realiseren. Andere steden zien dit ook en er ontstaan steeds meer zogenoemde hybride stadsblokken: een ‘stedelijke laag’ met een (deels) commercieel programma en daarboven stevige woontorens, van verschillende hoogtes en met elkaar verbonden. In deze stadblokken vind je alle faciliteiten: je kunt er wonen, werken, sporten, winkelen, dineren. Het dak vervult in die blokken een steeds belangrijkere rol.

Leefruimte
Niet zo gek, want op die daken ligt de ruimte. Natuurlijk ruimte voor gezondheid, biodiversiteit, klimaat en energie. Maar bovenal échte leefruimte! Plek om te parkeren, sporten, recreëren. Ontmoeten, genieten, leven. Precies waar, juist nu gezien de hoge mate van anonimiteit en eenzaamheid, enorme behoefte aan is. En zoals de Rijksbouwmeester ook zegt: “Binnensteden gaan er echt anders uitzien: minder auto’s, meer groen, meer ruimte voor sport, recreatie en ontmoetingen”.

Onderdeel van het gebouw
We moeten echt bezig zijn met de vraag hoe we de stad leefbaar houden in de toekomst. Het rode dak, het toegankelijke dak, is daarbij niet weg te denken, maar is geen losstaand onderdeel. Het dak hoort bij het gebouw of stadsblok en zorgt altijd voor een relatie met de gebruikers of bewoners. Het maatschappelijk perspectief valt niet meer weg te denken. Met het juiste ontwerp van het stadblok, inclusief inrichting van het gebruiksdak, werken we aan de woningbouwopgave, een duurzaam gebouwde omgeving én aan de samenleving.

Hoe richt je het dak in?

We gaan de hoogte in! Onze daktegelsystemen zijn zo ontworpen dat ze áltijd voor een stabiel en duurzaam dakoppervlak zorgen. Of dat nou is om op te lopen, te werken, te parkeren of te recreëren.

Bekijk de mogelijkheden

Meer weten?

Neem contact op Nikkie Notten
n.notten@zoontjens.nl
+31 6 15 05 50 71

Meer blogs lezen?