Blog

Circulair opplussen van galerijen en balkons

Gaston van der Heijden
Key account manager

Het opplussen van galerijen en balkons is een belangrijke stap om woningen beter toegankelijk te maken en de veiligheid te waarborgen. Nog steeds worden veel oude flats opgeplust. Maar ook worden al eerder geplaatste ophogingen, van zo’n 20 tot 30 jaar oud, weer vervangen. De vraag is nu: hoe kunnen deze systemen vernieuwd worden en is circulair hergebruik mogelijk? Gaston van der Heijden, accountmanager, zit al meer dan 25 jaar in het vak en weet van de hoed en de rand.

Voor mensen met een rolstoel of rollator zijn hoge opstappen een groot probleem. Door de balkon- of galerijvloeren op te hogen, kunnen zij makkelijker hun woning in en uit. Daarnaast zorgt het ophogen voor een vlak loopoppervlak. Dit helpt valpartijen voorkomen en zo wordt de veiligheid vergroot. Dit ophogen wordt al sinds de jaren negentig gedaan. Het is tot stand gekomen vanuit de wens van het ministerie van VROM om het verbeteren van woningen actief te bevorderen naar levensloop bestendig wonen.

Uitdagingen van verouderde dilataties

Veel huidige ophogingen moeten tegenwoordig vervangen worden. Of omdat het systeem zelf niet meer voldoet. Óf vanwege verouderde, slechte of lekkende dilataties. Dilataties zorgen voor nodige bewegingsruimte in de constructie. Als deze versleten zijn, kan het scheuren en instabiliteit veroorzaken, wat onveilig is. Om bij de dilataties te komen en deze te vervangen, moet het toegepaste ophoogsysteem er af.

Vervangen of hergebruiken?

De vraagt die bij veel vastgoedonderhoudsbedrijven of renovatieaannemers ontstaat: moeten we de bestaande ophoogsystemen helemaal vervangen of kunnen we deze circulair hergebruiken. Hergebruik is natuurlijk een goede optie. Het zorgt voor minder afval en een lagere impact op het milieu. Gaston van der Heijden, accountmanager bij Zoontjens, benadrukt: “Door te kijken naar circulair hergebruik, kunnen we de levensduur van ophogingssystemen verlengen en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Maar dit is lang niet bij alle systemen mogelijk.”

Demontabele systemen

Gaston vervolgt: “De systemen van Zoontjens zijn altijd al 100% stabiel en toch demontabel. Vanaf dat wij zijn begonnen met opplussen, in 1998, is dit één van onze unieke eigenschappen. Wij weten, door jarenlange ervaring op daken, dat de bereikbaarheid van de ondergrond belangrijk is. Bij de renovatieprojecten van galerijen en balkons die we nu tegen komen maken we altijd de afweging: kunnen we het terugplaatsen of is er een nieuwer en technisch beter systeem nodig?”


Bij hergebruik wordt het bestaande galerijophoogsysteem gegroepeerd en gesorteerd opgeslagen, om exact hezelfde terug geplaatst te worden

Maak de juiste keuzes

De keuze is afhankelijk van meerdere factoren. Ten eerste moet het bestaande systeem zich natuurlijk voor hergebruik lenen. Niet elk ophoogsysteem kan los gehaald worden, zonder dat het stuk gaat. Daarnaast moet je soms mee met de nieuwste stand der techniek; als er teveel nieuwe onderdelen van oude systemen vervangen moeten worden, dan is de keuze voor volledige vernieuwing soms vaak beter. Je weet dan zeker dat je weer zo’n 25 jaar vooruit kunt. Als laatste speelt uitstraling ook een rol; vaak is de renovatie van de galerijen of balkons onderdeel van een grootschalige modernisatie. Het oog wil dan ook wat en esthetica is dan een beslissende factor.

Gemixte oplossing

“Soms kunnen we oud en nieuw ook combineren. Zoals op een project in Bergen op Zoom; de ophoging van de balkons kon prima teruggeplaatst worden. Aan de galerijzijde was een nieuw systeem vereist. Bijkomend voordeel daarvan was dat de bestaande tegels van de galerij worden hergebruikt om eventuele beschadigde en/of gebroken tegels aan de balkonzijde uit te wisselen. Zelfs worden er nog een aantal tegels bewaard voor reserves op andere complexen. Geweldig toch?”

Meer weten?

Neem contact op Gaston van der Heijden
g.vanderheijden@zoontjens.nl
+31 6 51 23 97 03

Meer lezen?